Тийнейджъри

 

 

 За тийнейджъри

  • Кой ще ми помогне
  • Трафик
  • Sex-тин
  • Харесвам ли се
  • Мускули или дрога
  • Оцеляване в даскало
  • Йерархия на улицта
  • Насилие в къщи

 

Тийнейджъри

Тийнейджъри

Тийнейджърсите години или казано „юношество“   започват при  момичетата между 8 и 12година , а при нас момчетата е между 10 и 14година .  Юношеството продължава до 25 година , защото тогава спира нашият растеж както на тялото, така и на хормоните ни.  През този прериод , освен че ние развиваме  и променяме тялото си ,ние оформя и
нашето поведение , съзнание и морални ценности .
Пубертета е един от най-важните етапи в нашия живот . Той е труден за самите нас и за околните. Защото той е свързан с редица социални проблеми. Свързани с това , подрастващите да не биват изслушани от родителите си , от приятели и роднини, а и дори в училище. Ето защо родителите трябва да бъдат по търпеливи със своите деца.
Често физическите промени,  стават прекалено бързо и понякога телатани стават несъразмерни .Също така през този период, начина на живот на един тинейджър се променя . Започва сексуалното влечение, породена е агресия понякога, менене на вкуса и др.