Старите спешни телефони 150, 160, 166

От Октомври 2011 г старите спешни телефони – 150 – Пожарна, 160 – Бърза помощ и 166 – МВР автоматично се прехвърлят към Единниия европейски номер за спехни случаи – 112.

Така могат еднакво качествено да се обслужват граждани, които знаят и боравят с ЕЕН 112, така и граждани, които им е по-лесно да използват старитарите телефонни номера.