Социални работници

Роля и значение на социалните работници за подобряване ня ефективността при превенция на детската пристъпност