Провеждане на занятие по „Лична сигурност и самоотбрана“ в 73 СУ

На 24.02.2017г. във физкултурния салон на столичното 73 СУ бе проведено занятие за овладяване на начални техники по самоотбрана. Обучението е по програмата за ДПУ.

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr

sdr