Полицейска академия

logo_mvr-sm

Проект “Детска полицейска академия”

Проблемът

Все повече деца се възпитават и отглеждат в „токсична среда“. Все повече деца растат бе з знание за своите права, все повече деца растат без умение да ги отстояват . Все повече деца и все по-малки деца са в конфликт със закона.

Идеята

Децата да бъдат обучавани:

Да уважават и спазват закона и де се доверяват на полицията.

Да зачитат правата на другите и да се грижат за други хора изпаднали в беда.

Да бъдат непримирими с нередностите.

Да мечтаят да бъдат добри и полезни

Да бъдат граждани.

Предмет на проекта:

Ранна превенция на асоциално поведение и изграждане на ценностно отношение към закона чрез участие на 9-10 годишни деца в изключително интересна за тях форма на работа – полицейска академия.

Донор

Програма”Европейска инициатива за демокрация и човешки права” на Европейския съюз.

 

„Детска полицейска академия“ в гр. Смолян

IMG_1387 IMG_1386 IMG_1384 IMG_1385 IMG_1383 IMG_1378 IMG_1379 IMG_1380 IMG_1381 IMG_1382