ОДМВР Ямбол стартира кампания за превенция на насилието сред учениците: “ Спри агресията! Ти избираш!“

Инициативата се реализира с подкрепата на Областна администрация – Ямбол, Регионално управление на образованието – Ямбол, МКБППМН при общините в областта и ръководствата на учебните заведения

 

В присъствието на над 300 ученици и представители на училищните ръководства, през месец октомври областния управител на обл. Ямбол обяви началото на кампанията, която ще продължи три месеца.

На откриването присъстваха , началникът на РУО – Ямбол, представители на МКБППМН към общините в областта и директорът на ОДМВР – Ямбол  старши комисар Г. Иванов.

Целта на инициативата е да се насочи вниманието на младите хора към проблеми, свързани с различните форми и прояви на агресивно поведение, както и да се предложат конкретни мерки за тяхното решение.

Да се повиши информираността на младежите за проблемните причини, използвани за оправдание при негативни прояви и да получат насоки за това, как да реагират и как да потърсят помощ, ако са участници или свидетели на такива случаи.

Основната целева група са 13-15- годишните ученици.

За популяризирането и реализацията на инициативата са изготвени плакати, които ще бъдат поставени на общодостъпно място в учебните заведения и в класните стаи на учениците, както и два видеоклипа, изиграни от младежка театрална група “Палечко”. Създадена е и Фейсбук страница “Спри агресията – ти избираш”, на която ще се качва информация за хода на инициативата, както и за доблестни прояви на млади хора.