Областна дирекция на МВР във Варна продължава дейностите по Програмата „Детско полицейско управление“

Стартът на осемте детски полицейски управления към ОДМВР – Варна беше даден в края на месец май тази година

В област Варна бяха открити осем детски полицейски управления в училищата: ОУ „Васил Априлов”, ОУ „Георги Сава Раковски”, ОУ „Добри Чинтулов”, СУ „Св. Св. Кирил и Методий”  – гр. Белослав, ОУ „Панайот Волов” – ж.к. „Виница”, СУ „Васил Левски” – гр. Девня, ОУ „Иван Вазов” – гр. Провадия и ОУ „Св. Климент Охридски” – с. Изворско.

В началото на месец октомври започна активната фаза на програмата. Проведоха се първите учебни часове с децата от детските полицейски уперавления, които се запозанаха с ролята на полицията в обществото и ценностите, които тя утвърждава, както и с видовете полиция.

По детайлно им беше разказано за ежедневните задачи и функции на полицейските служители от „Охранителна полиция”. Децата имаха възможност да видят отблизо помощните средства на полицаите – белезници, палка, касака, бронежилетка, както и различните видове униформи.

2

 

От тази седмица стартираха и модулите по „Детска полицейска лична защита” и „Оказване на първа долекарска помощ”. Инструктури по полицейска лична защита от сектор „Специализирани полицейски сили” на ОДМВР – Варна проведоха първите занятия в училищата в Белослав и Девня.

3

С активното съдействие на ръководството на БЧК – Варна започнаха и занятията по „Оказване на първа долекарска помощ” в ОУ „Васил Априлов” – Варна.

4

Децата от ОУ „Панайот Волов” – ж.к. „Виница” се запознаха с използването на служебни полицейски кучета в полицейската дейност.

5

Програмата „Детско полицейско управление“ е инициатива на Министерството на вътрешните работи, а реализирането й е дело на междуведомствена експертна работна група, в която участват представители на МВР, Министерството  на образованието и науката, Министерството на правосъдието, Българския младежки червен кръст, Българската православна църква, Българския туристически съюз.

6

Децата от детските полицейски управления на Варна и областта все по-добре опознават работата на полицейските служителиВ началото на месец октомври започна активната фаза на програмата в осемте детски полицейски управления към ОДМВР – Варна.

Децата от детските полицейски управления на Варна и областта все по-добре опознават работата на полицейските служители.

През изминалите две седмици младежите доброволци от БЧК продължиха обучението на децата от ОУ „Васил Априлов” и ОУ „Георги Сава Раковски” по темите „Фрактури и измръзвания” и „Кръвоспиране”. А децата от ОУ „Св. Климент Охридски” – с. Изворско и ОУ „Иван Вазов” – гр. Провадия се запознаха с активистите от БМЧК и с темите, по които ще работят с тях.

7

Учениците от ОУ „Добри Чинтулов” и от СУ „Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Белослав се срещнаха с Джони – служебното куче и неговия водач – старши полицай Георгиев. Джони демонстрира своите умения на полицейски служител, изпълняваше стриктно командите, а накрая позволи на децата да го погалят и да си направят снимки с него.

810

С първите два урока по детска полицейска лична защита успешно се справиха учениците от ОУ „Панайот Волов” – ж.к. „Виница”. Техни ръководители бяха старши инструктури от сектор „Специализирани полицейски сили” и ЦСПП – Варна при Академията на МВР.

11

 

В област Варна има осем детски полицейски управления, открити в училищата: ОУ „Васил Априлов”, ОУ „Георги Сава Раковски”, ОУ „Добри Чинтулов”, СУ „Св. Св. Кирил и Методий”  – гр. Белослав, ОУ „Панайот Волов” – ж.к. „Виница”, СУ „Васил Левски” – гр. Девня, ОУ „Иван Вазов” – гр. Провадия и ОУ „Св. Климент Охридски” – с. Изворско.

Програмата „Детско полицейско управление“ е инициатива на Министерството на вътрешните работи, а реализирането й е дело на междуведомствена експертна работна група, в която участват представители на МВР, Министерството  на образованието и науката, Министерството на правосъдието, Българския младежки червен кръст, Българската православна църква, Българския туристически съюз.