Национална програма „Работа на полицията в училищата“ състезание – викторина “Ваканция здравей! Да играем безопасно!“

На 10.05.2018 г. от 15.00 часа, в Родопски Драматичен Театър „Николай Хайтов“ се проведе заключително мероприятие по националната програма „Работа на полицията в училищата“ – състезание –викторина с деца от петите класове от всички училища в община Смолян. Програмата е всеобхватен инструмент за обща превенция на деца и намира много добър прием от страна на родители, училищни власти и общественост. От 2000 година инспекторите от детските педагогически стаи работят активно по програмата, като създават у децата модели на безопасно поведение и им помагат да изградят умения за разрешаване на конфликти.

На първо място се класира отборът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“  – с. Смилян. Втори се класира отборът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“  – с. Момчиловци, а трети – отборът на ОУ „Иван Вазов“  гр. Смолян. Победителите получиха плакети, игри и много награди. Всяко училище в община Смолян получи награда от ГДНП, сектор „Детска престъпност“, осигурена по проект „Превенция на детската престъпност и подобряване закрилата на детето“ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Награди връчи и началникът на РУ-Смолян гл. инспектор Костадин Бундов. Всички петокласници от училищата в община Смолян получават от ОДМВР – Смолян и Община Смолян ключодържатели на Националната програма „Работа на полицията в училищата“ и брошури със съвети за „Безопасна ваканция“, подготвени от ИДПС при РУ – Смолян.

img_20180510_154652

img_20180510_152724 img_20180510_16191420180510_154204

20180510_160120