Заключителни семинари по проект „Подобряване закрилата на детето и превенция на детската престъпност“

През месец октомври 2018 г. Трявна и Пловдив бяха домакини на четири семинари за обучение на инспектори от детските педагогически стаи от СДВР и ОДМВР. Форумът е част от поредицата обучителни срещи, заложени в проекта „Подобряване закрилата на детето и превенция на детската престъпност“, изпълняван от сектор  „Детска престъпност“- ГДНП. Той е финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, а бенефициент по него е Главна дирекция „Национална полиция“.

Лектори на семинарите бяха прокурори, представители на дирекции „Социално подпомагане“-АСП, ВКБООН, Института по психология на МВР, служители от сектори „Наркотици“, „Измами“ и „Престъпления против личността“ при отдел „Криминална полиция“-ГДНП, както и служители от отдел „Охранителна полиция“-ГДНП.

Инспекторите от детските педагогически стаи бяха запознати с новите видове наркотични вещества, с проблема на непридружените деца-бежанци, търсещи закрила, с домашното насилие и най-вече как да се разпознава, когато обект на насилието са самите деца. Представени бяха новите схеми при телефонните измами и действията на полицейските служители, когато жертви са деца.