ГД „Национална полиция“ разработи брошури със съвети за безопасно поведение на децата

Материалите са продължение на превантивните инициативи, насочени към подрастващите

 

Активната превантивна работа по отношение на децата е постоянен ангажимент на ГД „Национална полиция“.  В продължение на множеството инициативи за възпитаване и изграждане на безопасно поведение у подрастващите, експерти от главната дирекция разработиха брошури със съвети както към малчуганите, така и към техните родители.

В специално изготвените материали – „Безопасна ваканция“, „Знам своите правила за безопасност“, „Избери верния път“, „Истината за наркотиците“, „Опасни игри“ и „Опасният непознат“ – е включена полезна информация за опасностите, които крие виртуалното пространство, за рисковете на игрите в района на гарите и релсовите пътища, за страшните и често необратими последствия от употребата на наркотици.

Екипът от експерти, работил по създаване на превантивните материали, е изготвил и специална серия „Съвети за тийнейджъри“.

Брошурите съдържат изчерпателна информация за краткосрочните и дългосрочни ефекти от използването на различните видове наркотици – клубна дрога, халюциногени, инхаланти, стероиди, марихуана, амфетамин, метамфетамин, хероин, кокаин; за предупредителните признаци, чрез които младежите могат да се ориентират дали техни приятели са употребили дрога; за пристрастяването; за измамните позитивни усещания.  

 

Брошурите, които се издават с финансовата подкрепа на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, ще бъдат разпространявани в рамките на Националната програма „Работа на полицията в училищата“ и при реализирането на Националната превантивна програма „Детско полицейско управление“ от инспекторите работещи по линия „Детска престъпност“ във всички областни дирекции.

Материалите са публикувани и на сайта на ГД „Национална полиция“, на страницата във фейсбук на главната дирекция, и на сайта Детска сигурност – в раздел „Специалисти“ и „Деца“.