Архив на категория: Социални работници

Трафик на деца

Трафика на деца се нарежда сред най-доходоносните

 2ciganeta2

незаконни начинания в подземния свят редом с трафика на оръжие и наркотици. Трафик и продажба на деца, извършвани през международните граници или в рамките на една държава със сексуални цели, са прехвърлянето на деца от едната страна към другата за каквато и да е било цел, в замяна на финансови изгоди или друго възнаграждение. Секс-трафика е носещ печалби бизнес по транспортиране на деца с търговски сексуални цели. Той може да бъде осъществяван през международните граници, в рамките на дадена държава, през границите на отделни щати, от град на град или от селски към урбанизирани центрове. Обикновено жертвите на трафик биват въвличани чрез измама или принуда.Жертва на това ново робство може да стане на практика всеки, който не е добре запознат с методите по- които работят престъпниците и средствата с които всеки един може да се предпази. Обратно на разпространено мнение в обществото ни,никой не става доброволно част от трафика на хора. Друга заблуда разпространена в нашето общество е че трафикантите се насочват към жени и деца от слабо развитите райони на страната, към хора без пари и възможност за обучение и работа. Основна част от техните жертви са добре изглеждащи деца, живеещи в добри условия на живот и с добър социално-икономически статут. Млади хора, които са амбицирани да подобрят стандарта си на живот също стават обект на техният интерес. Въпреки съществуващата в момента законова уредба за борба с трафика на хора, много голям процент от българското население не е запознат с рисковете на това престъпление и с начините за превенция и действия при евентуално такова. публичното пространство липсват достъпни методи и продукти, целящи да образоват децата и техните родители относно трафикантството. Ето защо често жертвите на подобен род криминални деяния не са подготвени да се противопоставят на трафикантите, а информацията която получават дознателите е недостатъчна за разкриване на престъплението и връщане на детето. Лошата информираност сред обществото е сред основните фактори България да бъде на едно от първите места по трафикиране на хора и на едно от последните места по разкриваемост на такива престъпления. Трафикът се контролира предимно от организирани престъпни групи, които са добре подготвени и разполагат с огромен финансов ресурс.Това включва по-малки групи, които съдействат за лична изгода – тези групи могат да бъдат специализирани в отделни връзки по веригата, като напр. подбор, транспорт, клубове и пр. Структурите могат да са етнически или национално хомогенни или мулти етнически и транс-национални. Трафикантите се свързват с останалите видове организирана престъпност, като наркотрафик и контрабанда на оръжие.Средствата които използват те, за да не бъдат разконспирирани често включват физически и психически тормоз срещу жертвата.

Защо децата? Не случайно те са една от главните вериги в трафика на хора. Най- често жертви стават деца от 8 до 18години. В много случаи те са по-доходоносни, тъй като биват препродавани многократно и печалбата от едно дете може да достигне милиони. Сексуалната експлоатация е водеща при трафикираните деца, но не рядко те биват подлагани на трудова експлоатация и биват използвани като донори на органи. Тяхната невинност, неинформираност, незнание, детска наивност, неподготвеността на родителите им, липсата на гласност по проблема сред обществеността, неспособността на държавата да се справи с проблема и с мощните криминални групировки въвлечени в този род бизнес, благоприятстващото гео-стратегическо положение на България, на пътя на трафика на наркотици и оръжие, както и липсата на постоянна дългогодишна превантивна система и инструменти, са водещите фактори благоприятстващи за разпространението на трафика на разпространението на трафика на деца.

Източник: http://nasilie.eu

Телефони

Държавна агенция за закрила на детето

София 1051, ул. „Триадица” № 2
sacp@sacp.government.bg

Звено за административно обслужване – приемна. Тел: +359 02 933 90 11

от 09.00 до 17.30 ч. всеки работен ден и в случай, че има потребители и след обявеното време.

Главна дирекция „Контрол по правата на детето”

Териториални отдели на ГДКПД

Приемно време: от 09.00 до 17.30 ч. всеки работен ден

 • София, 1051, ул. „Триадица” № 2. Тел.: 02 933 90 3502 933 90 39    Тел./факс: 02 933 90 44
 • Пловдив, 4000, пл. „Никола Мушанов” № 1, стая 122 и 134
  Тел./факс: 032 64 97 98
 • Русе, 7000, пл. „Свобода” № 6, стая 502
  Тел./факс: 082 82 69 72
 • Враца, 3000, ул. „Стоян Заимов” № 2, ет. 4, стая 14
  Тел./факс: 092 66 65 25
 • Варна, 9000, бул. „Цар Освободител” № 76 Г, стая 515
  Тел./факс: 052 64 24 25
 • Бургас, 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 8 А
  Тел./факс: 056 82 71 53

Горещи линии за помощ и подкрепа на деца и юноши

 • НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111
 • София град – община Триадица (02) 958 50 00
 • Благоевград – (073) 177
 • Денонощна гореща телефонна линия за жени, юноши и деца, преживели насилие – (02) 981 76 86

Български червен кръст телефони на доверието:

 • София – (02) 963 24 44
 • Пловдив – (032) 61 51
 • Русе – (082) 23 60 00
 • Ямбол – (046) 32 904

Регионални дирекции социално подпомагане, служба „Защита на детето“ по региони:

Видин – 094 / 601653

Монтана – 096/30-07-87

Враца – 092/66-66-49

  ПОЩ. КОД АДРЕС ТЕЛЕФОН
1 2      
1 Област  Благоевград      
1 Дирекция „Социално подпомагане“Благоевград 2700 Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ №1  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 2700 Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 1 073882884
2 Дирекция „Социално подпомагане“ Гоце Делчев 2900 гр. Гоце Делчев, ул. Солун 20  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 2900 гр. Гоце Делчев, ул. Солун 20 0751 6 03 78
3 Дирекция „Социално подпомагане-Петрич 2850 гр.Петрич, ул.“Славянска“№2  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 2850 гр.Петрич, ул.“Славянска“№2 0745/61788
4 Дирекция „Социално подпомагане“- Разлог 2760 гр.Разлог, ул.“Македония“ № 2  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 2760 гр.Разлог, ул.“Македония“ № 2 074780446
5 Дирекция „Социално подпомагане“ Сандански 2800 гр. Сандански, ул. „Македония“ №53  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 2800 гр. Сандански, ул. „Македония“ №53 0746 30582
6 Дирекция „Социално подпомагане“ – Якоруда 2790 гр. Якоруда, ул. „П.Р. Славейков“  №10  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 2790 гр. Якоруда, ул. „П.Р. Славейков“  №10 07442 2271
2 Област  Бургас      
7 Дирекция „Социално подпомагане“ Бургас 8001 Бургас, к-с „Братя Миладинови“ бл. 42  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 8001 Бургас, ул. „Дрин“ № 9 056/845-297
8 Дирекция „Социално подпомагане“ Айтос 8500 гр. Айтос, ул. „Васил Левски“ № 5  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 8500 гр. Айтос, ул. „Васил Левски“ № 5 0558/25640
9 Дирекция „Социално подпомагане“ Карнобат 8400 гр. Карнобат ул. „Ст. Чамурова „51Б  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 8400 гр. Карнобат ул. „Ст. Чамурова „51Б 0559/24826
10 Дирекция „Социално подпомагане“ Поморие 8200 гр.Поморие , ул.“Солна“№15  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 8200 гр.Поморие , ул.“Солна“№15 0596 2 23 98
11 Дирекция „Социално подпомагане“ Руен 8540  с.Руен,ул.“Изгрев“ №18  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 8540 с.Руен,ул.“Изгрев“ №18 05944 / 6362
12 Дирекция „Социално подпомагане“ Созопол 8130 гр.Созопол, пл.“Черно море“ 1  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 8130 гр.Созопол, пл.“Черно море“ 1 0550/2-25-01
13 Дирекция „Социално подпомагане“ – Царево 8260 гр. Царево, ул. „Крайморска“ № 14  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     059052532
3 Област Варна      
14 Дирекция „Социално подпомагане“ Варна 9000 Гр. Варна, „Ген. Колев” №96  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 9000 Гр. Варна, ул. „Раковски”62 052-60-27-71
15 Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Вълчи дол 9280 гр. Вълчи дол, обл. Варна, общ. Вълчи дол, ул. „Малчика“ № 1  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 9280   05131 3522
16 Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Девня 9163 гр. Девня, ул. „Фронтоваци“ №16  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 9163 гр. Девня, ул. „Фронтоваци“ №16 0519/ 96655
17 Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Долни чифлик 9120 ул.Долни чифлик, „Армейска“№15  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 9120 Долни чифлик, ул.“Армейска“15 05142/2180
18 Дирекция „Социално подпомагане“-Провадия 9200 гр.Провадия, ул.“Цар Освободител“ №69  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     0518/42865
4 Област  Велико Търново      
19 Дирекция „Социално подпомагане“ Велико Търново 5000 гр. Велико Търново площад „Център“ № 2  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     062 / 600 019
20 Дирекция „Социално подпомагане“ Горна Оряховица 5100 гр. Горна Оряховица, ул. П. Евтимий 5  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     0618/6-04-17
21 Дирекция „Социално подпомагане“ Елена 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 32  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     06151/68 52
22 Дирекция „Социално подпомагане“ Павликени 5200 гр. Павликени, ул. „Бачо Киро “ №15  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     0610/52779
23 Дирекция „Социално подпомагане“ Свищов 5250 ул. „Димитър Анев“ №4  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     0631/60279
24 Дирекция „Социално подпомагане“ Стражица 5150 гр. Стражица, ул. „Казаларска царица“ № 2  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     06161 3557
5 Област  Видин      
25 Дирекция „Социално подпомагане“ – Белоградчик 3900 „Княз Борис“ I № 17  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 3900 „Княз Борис“ I № 17 0936/54234
26 Дирекция „Социално подпомагане“ – Брегово 3790 ул.Ал.  Стамболийски №4  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“   ул.Ал.  Стамболийски №4 09312/23-82
27 Дирекция „Социално подпомагане“  – Видин 3700 ул. „Еделвайс“ № 5  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 3700 ул. „Еделвайс“ № 5 094 601 444
28 Дирекция „Социално подпомагане“ Димово 3750 гр. Димово ,ул. В. Коларов № 1  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 3750 гр. Димово ,ул. В. Коларов № 1 09341 2364
29 Дирекция „Социално подпомагане“-Кула 3800 ул. Възраждане №40  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 3800 ул. Възраждане №40 0938/32498
6 Област  Враца      
30 Дирекция „Социално подпомагане“Бяла Слатина 3200 гр.Бяла Слатина  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 3200 гр.Бяла Слатина 0915 88322
31 Дирекция „Социално подпомагане“ Враца 3000 гр.Враца, ул. Лукашов 15  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     092 660029
32 Дирекция „Социално подпомагане“ Козлодуй 3320 гр.Козлодуй  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“   гр.Козлодуй 0973 81371
33 Дирекция „Социално подпомагане“Мездра 3100 Mездра  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     0910 92389
34 Дирекция „Социално подпомагане“ Оряхово   гр.Оряхово,ул.“Коста Лулчев“20  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 3300 ул.“Коста Лулчев“20 09171/30-38
7 Област  Габрово      
35 Дирекция „Социално подпомагане“ Габрово 5300 ул.“Брянска“30,ет.9  
ул.“Брянска“30,ет.9  
ул.“Брянска“30,ет.8  
  -отдел „Закрила на детето“ 5300 ул.“Брянска“30,ет.9 066/805595
36 Дирекция „Социално подпомагане“ Севлиево 5400 гр. Севлиево, ул. „Хан Аспарух“ №5  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 5400 ул. „Хан Аспарух“ №5 067535292
8 Област  Добрич      
37 Дирекция „Социално подпомагане“ БАЛЧИК 9601 гр.Балчик  ул.Стара планина № 2  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 9601   0579 737 98
38 Дирекция „Социално подпомагане“Ген. Тошево 9500 гр Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 18  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     05731/2532
39 Дирекция „Социално подпомагане“Добрич 9035 Бул.“Добруджа“ 8а  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     058/667739 вътр.23
40 Дирекция „Социално подпомагане“Каварна 9650  ул.Добротица № 34  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 9650 ул.Добротица № 34 0570 832 77
41 Дирекция „Социално подпомагане“ – Тервел 9450 ул. „Св. Св. Кирил и Методии“ № 8  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     05751 2094
9 Област Кърджали      
42 Дирекция „Социално подпомагане“Ардино 6750 гр.Ардино, ул.Бели брези № 29  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“      
43 Дирекция „Социално подпомагане“-Джебел 6850 гр.Джебел ул.“Еделвайс“ № 74  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     03632 2187
44 Дирекция „Социално подпомагане“ – Кирково 6884 с.Кирково, ул.“Димитър Благоев“ №34  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     03679/2108
45 Дирекция „Социално подпомагане“ Крумовград 6897 гр. Крумовград, ул.“Трети март“ № 3  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     036417349
46 Дирекция „Социално подпомагане“ – Кърджали 6600 Кърджали, ул.“Миньорска“ № 1  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     0361/62608
47 Дирекция „Социално подпомагане“ – Момчилград 6800 гр.Момчилград, ул.“Васил Левси“ № 8  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“      
10 Област  Кюстендил      
48 Дирекция „Социално подпомагане“ – Бобов дол   гр. Бобов дол, ул. „27- ми Октомври“ № 2  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     0702 / 6 32 83
49 Дирекция „Социално подпомагане“ – Бобошево 2660 гр. Бобошево,
ул.“Иван Кепов“ №3
 
 
 
  -отдел „Закрила на детето“   гр. Бобошево,
ул.“Иван Кепов“ №3
07046 2536
50 Дирекция „Социално подпомагане“ Дупница 2600 гр.Дупница, ул.“Солун“4  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     0701 50713
51 Дирекция „Социално подпомагане“ Кюстендил 2500 гр. Кюстендил,
ул. „Демокрация“ 55
 
 
 
  -отдел „Закрила на детето“   гр. Кюстендил,
ул. „Ракла“ 3
078 55 20 39
11 Област Ловеч      
52 Дирекция „Социално подпомагане“ – Ловеч 5500 гр. Ловеч, ул. „Търговска“ №24  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     068/603044
53 Дирекция „Социално подпомагане“ Луковит 5770 гр. Луковит, ул. „Възраждане“ № 53-55  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     0697/52067
54 Дирекция „Социално подпомагане“ Тетевен 5700 гр. Тетевен, ул. „Димитър Благоев“ №2А  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 5700   0678/53172
55 Дирекция „Социално подпомагане“ Троян 5600 гр. Троян, ул. „Д-р Спас Бояджиев“ №10  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 5600   0670/62582
12 Област  Монтана      
56 Дирекция „Социално подпомагане“ Берковица 3500 гр. Берковица, пл.“Й. Радичков“ №2  
     
     
  -отдел „Закрила на детето“ 3500 гр. Берковица, пл.“Й. Радичков“ №2 0953/ 88-065
57 Дирекция „Социално подпомагане“ Брусарци 3680 гр.Брусарци ул.“23-ти септември“ №33  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“   гр.Брусарци ул.“23-ти септември“№33 09783/ 28-29
58 Дирекция „Социално подпомагане“Лом 3600 гр.Лом, ул.“Пристанищна“ №52  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“   гр.Лом, ул.“Кирил Петров“№1 0971/ 60-235
59 Дирекция „Социално подпомагане“ Монтана 3400 гр. Монтана, пл. „Жеравица“ № 3, ет. 2  
     
     
  -отдел „Закрила на детето“ 3400 гр. Монтана, пл. „Жеравица“ № 3, ет. 2 096/ 305-179
60 Дирекция „Социално подпомагане“ град Чипровци 3460 ул. „Витоша“ № 2  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 3460 ул. „Витоша“ № 2 09554/ 20-11
13 Област  Пазарджик      
61 Дирекция „Социално подпомагане “ Батак 4580 гр.Батак, пл. „Освобождение“ №5  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 4580 гр.Батак, пл. „Освобождение“ №5 03553 2124
62 Дирекция „Социално подпомагане“Велинград 4600 гр.Велинград,
ул. „Хан Аспарух“ №16
 
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 4600 гр.Велинград,
ул. „Хан Аспарух“ №16
0359 52119
63 Дирекция „Социално подпомагане“Пазарджик 4400 гр. Пазарджик,
ул. „Екзарх Йосиф“ №19
 
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 4400 гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски“ №48 034 445929
64 Дирекция „Социално подпомагане“ – Панагюрище 4500 гр. Панагюрище,
ул. „Д-р Лонг“ №3
 
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 4500 гр. Панагюрище,
ул.“Д-р Лонг“ №3
0357 62255
65 Дирекция „Социално подпомагане“Пещера 4550 гр. Пещера,
ул.“Симон Налбант“ №8
 
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 4550 гр. Пещера,
ул.“Симон Налбант“ №8
0350 64379
66 Дирекция „Социално подпомагане“Ракитово 4640 гр.Ракитово,
ул. „Христо Ботев“ №4
 
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 4640 гр. Ракитово,
ул. „Христо Ботев“ №4
03542 2191
67 Дирекция „Социално подпомагане“ Септември 4490 гр.Септември,
бул.“България“ №70
 
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 4490 гр.Септември,
бул.“България“№70
03561 2575
14 Област  Перник      
68 Дирекция „Социално подпомагане“Перник 2300 Перник. ул.“Радомир“1  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 2300   076630695
69 Дирекция „Социално подпомагане“ Радомир 2400 ул.“Кирил и Методий“9  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 2400   0777/80572
70 Дирекция „Социално подпомагане“ Трън 2460 гр.Трън, пл. Владо Тричков № 1  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 2460 гр.Трън, пл. Владо Тричков № 1 077312385
15 Област  ПЛЕВЕН      
71 Дирекция „Социално подпомагане“ Белене 5930 ул.“Бълъгария“ №37  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 5930 ул.“България“№37 0658 3 32 52
72 Дирекция „Социално подпомагане“ Долна Митрополия 5855 град Долна Митрополия, ул.“Цоньо Матев“ № 5  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     06552 22 30
73 Дирекция „Социално подпомагане“ Кнежа 5835 гр.Кнежа, ул.“Марин Боев“ № 95, ет2  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     09132/76-16
74 Дирекция „Социално подпомагане“ Левски 5900 гр.Левски, ул.  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     0650/82029
75 Дирекция „Социално подпомагане“ Никопол 5940 гр.Никопол
пл.“Европа“ №11
 
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     065412226
76 Дирекция „Социално подпомагане“ Плевен 5800 гр. Плевен, пл. Иван Миндиликов №8, ет. 2  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     064/88-27-30
77 Дирекция „Социално подпомагане“ Червен бряг 5980 гр. Червен бряг, ул. „Хан Кубрат“ № 11  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     0659/9-98-20
16 Област  Пловдив      
78 Дирекция „Социално подпомагане“  – Асеновград 4230 гр.Асеновград, ул.Христо Ботев № 18  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 4230 гр.Асеновград, ул.Цар Иван Асен ІІ № 9А, ет.3 0331/62698
79 Дирекция „Социално подпомагане“ – Карлово 4300 гр. Карлово, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     0335/93482
80 Дирекция „Социално подпомагане“  – Марица 4003 гр.Пловдив, бул.Дунав 100, ет.3  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 4003 гр.Пловдив, бул.Дунав 100, ет.3 032-96 89 36
81 Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив      
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 4000 ул.“Неофит Бозвели“ 38 032/642635
82 Дирекция „Социално подпомагане“ – Първомай 4270 гр. Първомай,           ул. „Братя Миладинови“ № 50  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 4270 гр. Първомай,           ул. „Братя Миладинови“ № 50 0336 6 23 02
83 Дирекция „Социално подпомагане“  – Раковски 4150 гр. Раковски, бул. „Г. С. Раковски № 108 А  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 4150 гр. Раковски, бул. „Г. С. Раковски № 108 А
84 Дирекция „Социално подпомагане“  – Родопи 4000 гр.Пловдив,                         бул. „Руски № 13  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 4000 гр. Пловдив бул.“Руски“ 13 032/626524
85 Дирекция „Социално подпомагане“ – Стамболийски 4210 гр.Стамболийски, ул.“Г.С.Раковски“29  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 4210 гр.Стамболийски, ул.“Осми март“3 0339 / 63227
86 Дирекция „Социално подпомагане“ – Хисар 4180 гр.Хисар, ул.Гладстон №12  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“   гр.Хисар, ул.Гладстон №12 0337/65538
17 Област  Разград      
87 Дирекция „Социално подпомагане“Исперих 7400 гр.Исперих,
ул.“Въча“ 6
 
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     08431/ 28-57
88 Дирекция „Социално подпомагане“ Кубрат. 7300 Кубрат,
ул.Цар Иван-Асен ІІ,  № 1
 
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     0848/72185
89 Дирекция „Социално подпомагане“ – Разград 7200 ул.Княз Борис 72  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     084/660589
90 Дирекция „Социално подпомагане“ Самуил 7454 с.Самуил, ул. Хаджи Димитър“ № 5  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     08477/2121
18 Област Русе      
91 Дирекция „Социално подпомагане“ Бяла 7100 пл.“Екзарх Йосиф І“ №3, ет.2  
     
     
  -отдел „Закрила на детето“ 7100 пл.“Екзарх Йосиф І“ №3, ет.2 0817 73395
92 Дирекция „Социално подпомагане“ Ветово 7080 гр. Ветово, община Ветово, област Русе, ул. „Трети март“ № 68  
     
     
  -отдел „Закрила на детето“ 7080 гр. Ветово, община Ветово, област Русе, ул. „Трети март“ № 68 08161/ 28 – 10
93 Дирекция „Социално подпомагане“ Две могили 7150 гр. Две могили, ул. „Кирил и Методий“ №14  
   
     
  -отдел „Закрила на детето“ 7150 гр. Две могили, ул. „Кирил и Методий“ №14 08141 3731
94 Дирекция „Социално подпомагане“ Русе 7000 гр.Русе, ул. „А.Кънчев“ №1, ет.2  
     
     
  -отдел „Закрила на детето“ 7000 гр. Русе, ул. „А.Кънчев“ №1 082/ 87-23-42
082/ 82-02-52
19 Област  Силистра      
95 Дирекция „Социално подпомагане“ Алфатар 7570 ул. „Йордан Петров“ 11  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 7570 ул. „Йордан Петров“ 11 08673/2112
96 Дирекция „Социално подпомагане“ Дулово 7650 ул. “ Васил Левски “ № 20  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     0864-2-53-34
97 Дирекция „Социално подпомагане“Силистра 7500 гр.Силистра, бул.Македония 169  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     086/820-846
98 Дирекция „Социално подпомагане“ Тутракан      
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 7600 гр.Тутракан, ул.“Трансмариска“ №9 0866 / 61 304
20 Област Сливен      
99 Дирекция „Социално подпомагане“- Котел 8970 гр. Котел, ул.“Професор Павлов“ № 8  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 8970 гр. Котел, ул.“Професор Павлов“ №8 0453/4-23-09
100 Дирекция „Социално подпомагане“ Нова Загора 8900 гр. Нова Загора, ул.“Петко Енев“ №100  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 8900 гр. Нова Загора, ул.“Петко Енев“ №100 0457/6-21-33
101 Дирекция „Социално подпомагане“-Сливен 8800 гр. Сливен, ул.“Попска“ №11  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 8800 гр. Сливен, кв.“Българка“ №66 044/62-50-83
21 Област  Смолян      
102 Дирекция „Социално подпомагане“ Девин 4800 гр.Девин
ул.“Васил Левски“ №1
 
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 4800 гр.Девин
ул.“Васил Левски“ №1
03041/49-05
103 Дирекция „Социално подпомагане“ Златоград 4980 гр. Златоград, ул.“Стефан Стамболов“ №1, ет.3  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 4980   03071/22-76
104 Дирекция „Социално подпомагане“ Мадан 4900 гр.Мадан,
ул.“Обединение“№14
 
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 4900 гр.Мадан,
ул.“Обединение“№14
0308/2-30-08
105 Дирекция „Социално подпомагане“ Смолян 4700 гр.Смолян, бул.“България“ №10  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 4700 гр.Смолян, бул.“България“ №10 0301/6-25-81
22 Област  София-град      
106 Дирекция „Социално подпомагане“ Сердика 1202 бул.“Кн.М.Луиза“ 88  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 1220 ж.к. надежда, ул.“Св.Петка търновска“№9 029360547
107 Дирекция „Социално подпомагане“ – Връбница 1229 бул.“Хан Кубрат“,бл.328/а/2  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 1231 ул.“Ломско шосе“ 161 02/934 00 84
108 Дирекция „Социално подпомагане“ Лозенец 1421 ул.“Димитър Хаджикоцев“ № 80  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 1421   02/8651179
109 Дирекция „Социално подпомагане“Възраждане 1309 гр.София,бул.“Ал.Стамболийски“173  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 1373 бул.“Вардар“,бл.137Б,ет.1 02 929 26 53
110 Дирекция „Социално подпомагане“  Красно село 1612 ул. Ами Буе № 79  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 1612 ул. Ами Буе № 79 02 9531647
111 Дирекция „Социално подпомагане“Оборище 1510 жк.“Х.Димитър“ ул.“В.Петлешков“41  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 1510 жк.“Х.Димитър“ ул.“В.Петлешков“41 02 945-53-13
112 Дирекция „Социално подпомагане“-Слатина 1574 Ж.к.“Хр.Смирненски“ улица „Кривина“бл.73 партер  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     02/9713271
113 Дирекция „Социално подпомагане“- Младост 1784 гр. София, ж.к.“Младост 1″, бивше 29-то ОДЗ  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     02/8874570
114 Дирекция „Социално подпомагане“- Люлин 1336 гр.София, ж.к. Люлин, ул.309, бивше ОДЗ №23  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 1336 гр.София, ж.к. Люлин, ул.309,                  бивше ОДЗ №23 02/9272769
23 Област  СОФИЯ ОБЛАСТ      
115 Дирекция „Социално подпомагане“  Ботевград 2140 гр. Ботевград,
ул. Свобода, № 1
 
   
   
  -отдел „Закрила на детето“     0723   66272
116 Дирекция „Социално подпомагане“ Елин Пелин 2100 ГР. Елин Пелин, Бул. „София“ №13, Ет.3  
   
   
  -отдел „Закрила на детето“     0725/60436
117 Дирекция „Социално подпомагане“ Етрополе 2180 гр.Етрополе ул.М.Гаврилова 18 а  
   
   
  -отдел „Закрила на детето“     0720/66071
118 Дирекция „Социално подпомагане“ -гр.Ихтиман 2050 гр. Ихтиман, ул. Б. Дрангов №7  
   
   
  -отдел „Закрила на детето“ 2050 гр. Ихтиман, ул. Б. Дрангов №7 072482362
119 Дирекция „Социално подпомагане“-гр.Костинброд 2234 гр.Костинброд ул.“Валери Чкалов“№5  
   
     
  -отдел „Закрила на детето“     0721/60-017
120 Дирекция „Социално подпомагане“ Пирдоп 2070 гр. Пирдоп, ул. Цар Освободител №39  
   
     
  -отдел „Закрила на детето“ 2070   07181/58-19
121 Дирекция „Социално подпомагане“ Правец 2161 гр. Правец ул.“Ген.Раух“№2A  
     
     
  -отдел „Закрила на детето“ 2161 ул.“Ген.Раух“№2A 07133/2437
122 Дирекция „Социално подпомагане“ Самоков 2000 гр. Самоков ул. Македония 34  
     
     
  -отдел „Закрила на детето“     0722/66328
123 Дирекция „Социално подпомагане“Своге 2260 гр. Своге ул.Ал.Стамболийски 3  
   
     
  -отдел „Закрила на детето“ 2260 ул.Ал.Стамболийски 3 0726 2 2281
124 Дирекция „Социално подпомагане“ – Сливница 2200 гр.Сливница, пл.“Съединение“ № 1  
   
     
  -отдел „Закрила на детето“ 2200 гр.Сливница, пл.“Съединение“ № 1 0727/422 81
24 Област  Стара Загора      
125 Дирекция „Социално подпомагане“ Гурково 6199 ул.“6-ти септември“ № 1  
6199 ул.“6-ти септември“ № 1  
6199 ул.“6-ти септември“ № 1  
  -отдел „Закрила на детето“ 6199 ул.“6-ти септември“ № 1  
126 Дирекция „Социално подпомагане“- Гълъбово 6280 гр.Гълъбово                              обл.Стара Загора                                  ул.“Георги Бенковски“№ 13б  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 6280 ул.“Георги Бенковски“ № 13б  
127 Дирекция „Социално подпомагане“ – Казанлък 6100 бул. „Кн. Ал. Батенберг“ № 4  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 6100 бул. „Кн. Ал. Батенберг“ № 4 0431/6-20-16
128 Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Мъглиж 6180 гр. Мъглиж, пл. „Трети март“ №8  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     04321 / 2228
129 Дирекция „Социално подпомагане“ Раднево 6260 Гр.Раднево, ул.“Магда Петканова“ № 5а  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     0417/8-20-19
130 Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора 6000 гр. Стара Загора ул. Стефан Караджа № 8  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     042/620292
131 Дирекция „Социално подпомагане“Чирпан 6200 гр. Чирпан, ул. Янко Иванов“12  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 6200   041692551
25 Област Търговище      
132 Дирекция „Социално подпомагане“ – Омуртаг 7900 гр.Омуртаг, ул.“Търновска“ № 40  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 7900 гр.Омуртаг, ул.“Търновска“ № 40 0605 / 6 41 67
133 Дирекция „Социално подпомагане“ – Попово 7800 гр.Попово, пл.“Ал.Стамболийски“ №2, ет.2  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 7800 гр.Попово, пл.“Ал.Стамболийски“ №2, ет.2 0608 / 4 35 63
134 Дирекция „Социално подпомагане“ – Търговище 7700 ул.“Възраждане“ № 4  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 7700 кв.“Запад-3″ 0601 / 6 26 34
26 Област  Хасково      
135 Дирекция „Социално подпомагане“ – Димитровград 6400 Димитровград, ул.“Цар БорисІ“ № 1  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     0391/66004
136 Дирекция „Социално подпомагане“ – Ивайловград 5670 гр. Ивайловград, ул. „Георги Димитров“ № 56  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“      03661/6676
137 Дирекция „Социално подпомагане“ Свиленград 6500 ул.“ Бурденис“№2  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 6500 ул.“ Бурденис“№2 0379 7 16 45
138 Дирекция „Социално подпомагане“ Тополовград 6560 Тополовград,ул.“Иван Вазов “ 2а  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 6560 Тополовград,ул.“Иван Вазов “ 2а 0470-5-41-67
139 Дирекция „Социално подпомагане“ – Харманли 6450 гр. Харманли, ул. Иван Вазов № 46а  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 6450 гр. Харманли, ул. Иван Вазов № 46а 0373 88869
140 Дирекция „Социално подпомагане“-Хасково 6300 гр.Хасково,ул.“Патриарх Евтимий“ №2, ет.1 и ет.4  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 6300 гр.Хасково,ул.“Патриарх Евтимий“ №2, ет.4  
27 Област  Шумен      
141 Дирекция „Социално подпомагане“- Велики Преслав 9850 гр. В.Преслав, ул“Борис Спиров“ №76  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 9850   053842262
142 Дирекция „Социално подпомагане“- Венец 9751 с.Венец ул.“Кирил и Методий“24  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 9751 с.Венец ул.“Кирил и Методий“24 05343/20-80
143 Дирекция „Социално подпомагане“-Каолиново 9960 гр.Каолиново,пл.“Украйна“ №5  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“ 9960 гр.Каолиново,пл.“Украйна“ №5 053612161
144 Дирекция „Социално подпомагане“ – Нови пазар 9900 гр.Нови пазар, ул.“Васил Левски“ №3  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“     0537/ 2 56 32
145 Дирекция „Социално подпомагане“ – Шумен 9700 ул. Съединение №107 ет.1  
 
 
  -отдел „Закрила на детето“   ул. Д. Благоев №10 054/801073
28 Област  Ямбол      
146 Дирекция „Социално подпомагане“ Ямбол 8600 Ямбол,ул.Марко Бехар №2  
     
     
     
  -отдел „Закрила на детето“   Ямбол,ул.Марко Бехар №2 046/666748
147 Дирекция „Социално подпомагане“ Елхово 8700 гр.Елхово,ул.Търговска №2  
     
     
  -отдел „Закрила на детето“   гр.Елхово,ул.Търговска №2 0478/88053

 

Нормативна база

Нормативна база

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ

 

 

Издаден от министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 92 от 7.08.1998 г.

Сборник закони – АПИС, кн. 9/98 г., стр. 319

Библиотека закони – АПИС, т. 3, р. 1, № 55

Глава първа

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Детските педагогически стаи (ДПС) са специализирани заведения, които участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършвани от малолетните и непълнолетните.

 

(2) Детските педагогически стаи работят за защита на правата, живота, здравето и имуществото на малолетните и непълнолетните от престъпни посегателства.

 

(3) Детските педагогически стаи осъществяват дейност за разкриване, изучаване и отстраняване на факторите, обуславящи извършването на престъпления и противообществени прояви от малолетните и непълнолетните.

 

(4) Детските педагогически стаи съдействат на правозащитните органи при разкриването, изучаването и отстраняването на факторите, обуславящи извършването на престъпления срещу малолетните и непълнолетните.

Глава втора

 

ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАДАЧИ, РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛ

 

НА ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ

Чл. 2. (1) Детските педагогически стаи се откриват към общините по предложение на органите на Националната полиция с решение на общинските съвети и със съгласието на министъра на вътрешните работи. При нужда такива стаи се откриват към районите и кметствата.

 

(2) Детските педагогически стаи се закриват по предложение на Националната полиция със съгласието на министъра на вътрешните работи, с решение на общинските съвети, когато необходимостта от тях в съответното населено място е отпаднала.

Чл. 3. Общините (районите) предоставят на органите на Министерството на вътрешните работи (МВР) подходящи помещения извън сградите на полицейските служби за детски педагогически стаи и осигуряват финансови средства за обзавеждането, транспорта и цялостната им издръжка.

Чл. 4. (1) Детските педагогически стаи се завеждат от инспектори, назначавани отминистъра на вътрешните работи.

 

(2) За инспектори се назначават лица с висше образование и педагогическа квалификация.

 

(3) Инспекторите са офицери от МВР.

 

(4) Броят на инспекторите в ДПС се определя в зависимост от криминогенната обстановка в района на съответното поделение на полицията, както и от броя на населените места и населението, живеещо в този район, но не повече от 30 000 жители на инспектор.

 

(5) При необходимост към детските педагогически стаи със съдействието на общините се назначават евакуатори.

Чл. 5. (1) Дейността на детските педагогически стаи се ръководи и контролира от Националната полиция.

 

(2) В съответствие със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) контрол върху дейността на ДПС осъществяват Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН) и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН).

 

(3) Органите на прокуратурата упражняват надзор върху работата на детските педагогически стаи.

Чл. 6. Детските педагогически стаи имат следните задачи:

 

 1. да издирват и установяват малолетните и непълнолетните, извършили или за които съществуват предпоставки да извършат престъпления и противообществени прояви, както и причините и условията за техните простъпки;

 

 1. да издирват и установяват малолетните и непълнолетните – обект на престъпно посегателство, на малтретиране или оставени без надзор, както и причините и условията, довели до това;

 

 1. да предприемат съответстващи за случаите по т. 1 и 2 мерки или да уведомяват компетентните органи;

 

 1. да уведомяват съда, прокуратурата и другите компетентни органи, когато получат сигнали за виновно поведение по отношение на малолетните и непълнолетните от страна на родителите, на лицата, които ги заместват, или на трети лица. Глава трета

 

ФУНКЦИИ НА ИНСПЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ

Чл. 7. Инспекторите на ДПС изпълняват следните функции:

 

 1. издирват и установяват малолетни и непълнолетни лица, извършители на противообществени прояви и престъпления, като за целта използват данни от службите на МВР, следствието, прокуратурата, съда, общинските администрации, комисиите за БППМН, обществени и неправителствени организации, учебни и здравни заведения, граждани и др.;

 

 1. издирват и установяват малолетни и непълнолетни – обект на престъпно посегателство и малтретиране от страна на родителите, на лицата, които ги заместват, или на трети лица, и предприемат съответстващи мерки или уведомяват компетентните органи;

 

 1. издирват и установяват малолетни и непълнолетни лица, изпаднали в състояние на безнадзорност, живеещи в нездрава семейна и другарска среда, скитащи, просещи, проституиращи, разпространяващи и употребяващи наркотични вещества, и ги насочват към специализирани органи и заведения за диагностика, лечение и въздействие;

 

 1. предоставят на социалния работник (СР) информация за малолетните и непълнолетните, извършили противоправни деяния, и техните семейства с цел предприемане на мерки за социалното им осигуряване съобразно текстовете на чл. 46а ЗБППМН ;

 

 1. участват съобразно компетенциите си в предварителната проверка по изясняване на фактическата обстановка в случаите, когато обект и субект на противоправни деяния са малолетни и непълнолетни лица;

 

 1. съдействат на органите на предварителното производство при разследването на случаи, при които малолетни и непълнолетни лица са обект или субект на престъпления;

 

 1. изучават причините и условията, обуславящи извършването на противообществени прояви и престъпления от малолетни и непълнолетни. Предлагат на съответните ведомства мерки за отстраняване на тези причини и условия или ограничаване на тяхното действие;

 

 1. водят на отчет малолетни и непълнолетни, които са:

 

а) извършили престъпления и противообществени прояви;

 

б) осъдени за престъпления от общ характер;

 

в) освободени от поправителните домове (ПД);

 

г) освободени от възпитателни училища-интернати (ВУИ);

 

д) освободените от социално-педагогически интернати (СПИ), настанени в тях по реда на чл. 13, буква „и“ ЗБППМН ;

 

 1. изучават личностните особености на малолетните и непълнолетните, водени на отчет в ДПС, и вземат мерки за коригиране на поведението им;

 

 1. осъществяват наблюдение над водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни, като за целта посещават домовете им, заведенията, в които учат или работят, провеждат срещи с тях в ДПС, а при необходимост ги призовават в служебните помещения на Националната полиция;

 

 1. предлагат на компетентните органи търсене на обществена, административна и наказателна отговорност от родителите или лицата, които ги заместват, неполагащи грижи за децата си и застрашаващи моралното, физическото и душевното им развитие, както и от тези, които ги подбуждат към извършване на престъпления;

 

 1. осъществяват полицейска закрила на малолетните и непълнолетните в съответствие с действащото българско и международно законодателство;

 

 1. изпълняват мярка за неотклонение „надзор на инспектора на ДПС“ спрямо непълнолетни;

 

 1. поддържат връзка с малолетните и непълнолетните, настанени в поправителните домове, възпитателните училища-интернати и социално- педагогическите интернати, като ги посещават, кореспондират с тях и наблюдават поведението им през време на домашните отпуски. Вземат мерки за своевременното им връщане в заведенията след изтичане срока на отпуската;

 

 1. съдействат на специализираните полицейски служби за издирването на малолетни и непълнолетни, напуснали домовете си, бегълци от ВУИ и СПИ;

 

 1. предлагат за настаняване малолетни и непълнолетни в домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни (ДВНМН) в случаите, предвидени в чл. 35 ЗБППМН ;

 

 1. предлагат за настаняване малолетни и непълнолетни лица в специализирани детски, социални и учебно-възпитателни заведения;

 

 1. посещават учебните и учебно-възпитателните заведения в района си, поддържат връзка с учителските колективи, участват при необходимост в педагогическите съвети, подпомагат дейността на педагогическите съветници и училищните комисии за БППМН;

 

 1. организират и извършват в обслужвания от тях район проверки на местата, където се събират малолетни и непълнолетни и съществуват условия за извършване на престъпления и противообществени прояви от тях и срещу тях. При констатиране на извършени престъпления или нарушения на обществения ред предприемат необходимите законови административнонаказателни мерки или уведомяват компетентните органи;

 

 1. изнасят лекции и беседи в детските и учебните заведения пред учениците, преподавателите и родителите по проблемите на борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, престъпността сред непълнолетните и правната защита на маловръстните;

 

 1. участват с подходящи материали в изяви по средствата за масово осведомяване и научни публикации;

 

 1. участват в реализирането на съвместни програми с държавните органи, неправителствени наши и международни организации по превенцията на престъпността и ППМН;

 

 1. при необходимост изискват сведения, характеристики и други документи за лица от учебни заведения, предприятия, фирми и учреждения;

 

 1. ръководят методически извънщатни служители към ДПС;

 

 1. организират със съгласието на родителите и на лицата, които ги заместват, психопедагогическо и психиатрично изследване на малолетните и непълнолетните;

 

 1. отчитат дейността си пред висшестоящите ръководни органи в полицията. При поискване предоставят информация на следствието, прокуратурата, съда и местната комисия за БППМН.

Чл. 8. На инспекторите от ДПС се възлагат задачи само в кръга на техните функции, посочени в ЗБППМН и в този правилник.