Архив на категория: Педагогически специалисти

18 причини да уважаваме учителя на детето си

Учителят прекарва по-голямата част от активното време на детето ни.

Учителят винаги знае новия урок преди ученика.

Учителят учи детето ни да ни уважава, най-малкото – можем да върнем жеста.

Ако не учим детето на уважение и респект към учителя, а учителят е лицето на образованието – няма как да учим детето на уважение към знанията, уменията и образованието.

Учителят е част от “системата”, но не е цялата система. Ние, родителите – също сме част от системата, учениците (нашите деца) – също.

 

Защото може да ни даде важна обратна връзка за поведението и знанията на детето ни. Макар, че може би вече се страхува да го прави, защото доста родители са на принципа “за моето или хубаво, или нищо”.

Защото учителят е образован човек, учил психология, философия, има експертни знания – неговата експертиза е работата с нашето дете и други деца. Това е достойно за уважение.

Защото работата с деца е една от най-трудните и отговорни дейности.

Защото с учителя трябва да сме отбор, не врагове, в израстването на детето ни.

Учителят не е този, който трябва да държим отговорен за възпитанието на детето си – ние сме отговорни… но учителят ще помогне в този сложен процес.

Добрият учител чувства учениците си като приятели. Често ще чуем да ги нарича “моите деца”. Колко от хората, които не са им роднини го казват?

Учителят работи не само с нашето дете, но с клас от много деца. Ако нашето дете не иска да се учи от учителя – това е неуважение, което утре е много вероятно да провали това дете в кариерата му (неуважавайки работодател, мениджър или колега). Учителят е неговия първи тренинг, тиймбилдинг и коучинг.

Учителят също е ученик – учи се от децата, които учи ежедневно. Ние, родителите, също сме ученици в родителството. Колегите трябва да се подкрепяме.

Учителят работи с детето ни на заплата, която е колкото заплатата на хамалин или чистач. Това не го прави хамалин или чистач. Остава си достоен за уважение специалист, който въпреки системата, в която е – работи съвестно там, където много други се отказаха да искат да работят.

Това, че много хора казват, че образованието не струва, без да дават решене – не е нещо, което учителят да не знае, срещу което да търси решения и не е проблем, който трябва да прехвърляме на учителя.

Детето ни ще среща много учители в живота си. Ние също сме негови учители. Ако не го учим да ги уважава, да им се доверява и да се вслушва в тях – ние губим това дете безвъзвратно.

Ако друг родител не уважава учителите на детето си – това е нещо много хубаво за шансовете на моите деца да се реализират, когато пораснат.

Не можем без учители.

Учителят – понякога единствен приятел на детето

На кого да се доверят децата

Майката на К. Имала приятел, който отивал у тях веднъж седмично. Той взимал момичето на коленете си и я опипвал, докато майка и приготвяла вечеря в кухнята. К. се оплакала на майка си, но тя й отговорила да не се притеснява от такива неща. Обяснила и, че той скоро щял да спре да прави това. Но понеже приятелят на майка й не спирал да блудства с нея, К. казала на класната си ръководителка в училище. Класната ръководителка падала сигнал за насилие на социален работник от Отдела за „Закрила на детето“.

Понякога учителят е единственият човек, който ще обърне внимание на проблемите детето.

Една от най-страшните публикации е за намерен труп на изчезнало преди година 10 годишно дете. Детето било отвлечено от училище, пред очите на целия клас и учителката. В час влязъл някакъв мъж. Представил се за пратеник на единият от родителите и с категоричен глас попитал: „Иванов тук ли е?“. Едно от децата се обадило. Мъжът се приближил до чина на детето и му казал: Стягай се, баща ти те чака!“. Повече никой не го видял. Тялото му било открито едва година по-късно.

Тази тъжна история можеше да не се случи, ако детето е знаело, че не бива да тръгва никъде с непознати хора, дори ако те се представят за колеги или познати на родителите му. Престъпникът често има добре обмислена роля и може да изиграе цял спектакъл.

Ако по някаква причина родителите не могат да вземат детето от училище сами и молят за това съседи или познати, обезателно трябва да предупредят учителя. В този случай също не е излишно той да види човека в лице. (Много от хората с престъпни намерения биха се отказали от замисления план за отвличане на дете, ако трябва да застанат срещу преподавателя. В повечето от случаите ще се притеснят от факта, че оставят свидетел). Децата никога не трябва да тръгват с чужд човек, който казва, че са го пратили родителите му.

Още една практическа информация от анализите и изследванията за България и света:

Един от най-честите начини за отвличане на дете между 6 и 10 годишна възраст е като насилникът отива в училищния двор, избира си жертва сред децата и се представя за полицай.

           През 1999 година едно седем годишно момиченце е отвлечено след училище. Престъпникът се представя за полицай. Той разказва на детето, че майка му е претър­пяла пътно-транспортно произшествие и е в болница. Момиченцето без съпротива се качва в колата при престъпника. Било сексуално малтретирано.

           Ако детето се довери на преподавател …

Той трябва да оцени силата и смелостта, които детето трябва да мобилизира, за да говори за насилието. То трябва да наруши забраните на насилника и да престъпи отправените му заплахи за тежко наказание или дори смърт. Освен това, то поема риска да не бъде чуто или в крайна сметка да не му повярват. За жалост това се случва твърде често. Затова ако едно дете поеме риска да говори, не мислете, че го прави просто, за да предизвика Вашия интерес. То казва истината в 90% от случаите. След като детето проговори, не го оставяйте само!

Видове насилие върху деца

ФИЗЧЕСКО

Освен малтретиране, измъчване или побой, то може да включва и даване на детето наркотични вещества, неподходящи лекарства или алкохол.

Вредите може да не са причинени умишлено и да са следствие на прилагане на свръх строги мерки за дисциплина или физически наказания.

СЕКСУАЛНО

Извън чисто физическото посегателство, то може да включва и само сексуален интерес, показване на порнографски материали или използване на детето за порнографски цели, воайорство и други.

В Интернет клуб, в български град, понякога идва момиче на име В. Обикновено е без пари и окъсано. Един ден се появява с цял плик монети, за които казва, че са от „един чичко“, с когото се срещат. Жената в клуба решава, че трябва някой да разследва къде живее детето. Ако има родители, които не се интересуват от него и позволяват този произвол, трябва да се направи нещо детето да бъде откъснато от тях и приютено в институция.

ЕМОЦИОНАЛНО

Непрекъсната критика, засрамване, унижаване, порицаване, заплахи, подигравки, предизвикване на страх и безпокойство у детето, постоянно недоволство от поведението на детето.

Всяко 12-то дете на планетата е въвлечено в „най-лоши форми“ на труд, сред които робство, секс-търговия и тежки или незаконни дейности, се посочва в доклад на британското поделенне на УНИЦЕФ. Голяма част от тези деца се чувстват унизени и нежелани.

ЗАНЕМАРЯВАНЕ  

Когато родителите не покриват основните потребности на своето дете – храна, дрехи, медицински грижи. Или забравят нуждата на детето от обич и привързаност. Оставят го да присъства на сцени на насилие.

3-годишната Живка е открита посред зима в двора на един от домовете „Майка и дете“. Мръсно и занемарено момиченце, с белези от травма по лицето и ръчичката. Пети месец нито майка му, нито някой от роднините му го е потърсил. Полицията също не е открила никакви данни за самоличността му. В дома ще изчакат до края на годината и след това ще му съставят по служебен път акт за раждане и ще го предложат за осиновяване.


 

Ако учителите станат свидетели на подобни белези и сигнали, ако забележат нередности, травми по детето, затвореност или други крайности, трябва да осведомят съответните органи. В тези случаи те са необходимият приятел на детето. Класният ръководител или преподавател понякога са единственият възрастен, който може да чуе детския проблем или да намери форми за решаването му.

Сnоделено в Интернет-форум: Докато бях малък всички ме тормозеха. Спираха ме на улицата и ако не ме посритваха ме караха да им пея като ми казваха, че съм радио и ми въртяха ушите за да ме настроят. Беше унизително. Понякога минаваше някой възрастен или учител от учиiiищния двор И аз виках, явно не достатъчно сиiлно заради страха, .Помош“, но помощ нямаше. Това ме правеше още по-затворен и nритеснителен. И така до 8-ми клас … Мисля, че моите учители са го забелязали, но никой не се намеси.

Всички осъзнаваме безценната роля на учителя. Учителят е значим морален авторитет. В повечето случаи той е човекът, който прекарва повече време с децата ни. Вижда проблемите и страданията им. Може да ни обърне внимание, че нашето дете е в негативна ситуация. Учениците ще споделят с любимия учител това, което биха спестили на родителите си.

Педофилия

Педофилия в интернет

2ciganeta

Продажбата на детска порнография в интернет носи огромни

печалби. Затова родителите и децата трябва да са много внимателни

какви снимки и видеоматериали качват онлайн. Нерядко родителите не

съобразяват, че милите снимки на тяхното голо дете могат да бъдат

гледани с друг поглед и да влязат в употреба в сайтове за детска

порнография.

За да се сдобият с детска порнография, престъпни личности

влизат в контакт с малолетни и непълнолетни момичета и момчета и

като се представят за техни връстници, ги подмамват да им дадат свои

снимки или видеозаписи. Понякога получените по този начин материали

се използват и с цел да се принуди детето да отиде на реална среща с

непознатия. Има случаи, когато при такива срещи детето може да бъде

сексуално насилено.

Съвети:

От първия ден, когато пускате детето на компютъра или през

друго устройство в интернет, поговорете с него за следното:

  • В интернет не всеки е такъв, за какъвто се представя.
  • Не трябва да се дава излишно лична информация – пълни

имена, адрес, училище, клас, телефонен номер. Тя може да бъде

използвана с цел да се убеди детето, че отсреща е негов приятел,

връстник или познат.

  • Детето не трябва да качва и да изпраща на никого свои

снимки или видеозаписи, без да иска разрешение от родител.

  • Интересувайте се редовно с какво се забавлява детето ви в

интернет, научете го да иска разрешение за регистрация в нов сайт и

да ви съобщи паролата си. Така ще можете да проверявате какви са

контактите му онлайн.

По какво да се разпознае, че детето е попаднало на

педофил онлайн

  • Бързо му се предлага разговорът да продължи извън сайта, в

който е установен контактът – обикновено исе・ предлага връзка по Скайп.

  • Задават му прекалено лични въпроси, нетипични за разговор

между връстници.

  • Новият кореспондент бързо преминава към сексуални теми.

Ако засечете съмнителен контакт на детето с непознат онлайн,

копирайте и запаметете в специален файл разговора, който е воден, и

подайте сигнал на www.web112.net или hotline@online.bg – Горещата

линия за борба с незаконно и вредно за деца съдържание и поведение в

интернет.