Архив на категория: НОВИНИ

Знанието и образованието дават свобода и сила

Мерките срещу ранните бракове трябва да бъдат популяризирани съвместно от образователните институции и органите за сигурност

На 14-ти март 2018 г. учениците от Средно училище „Алеко Константинов“ и от Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия в София проведоха среща с трима представители на ГД „Национална полиция“: г-жа Десислава Цанкова, г-жа Пенка Стоянова и г-н Петър Петров. Срещата се проведе по покана на  г- Илко Йорданов от  Институт Отворено общество – София и в изпълнение на Програма „Мост към бизнеса“. Випускниците на двете училища зададоха на полицаите множество въпроси, свързани с ограничаване на престъпността, домашното насилие и ранните бракове.

Знанието и образованието могат да ви направят силни, свободни и независими от множеството предизвикателства, които ви очакват в живота, обърна се към гимназистите Петър Петров. Сред основните дискутирани въпроси бе и изборът на образование и професия. Във фокуса на вниманието бяха предимствата и предизвикателствата на работата в полицията, както и на други професии в областта на сигурността. Пенка Стоянова, която е сред първите дами-випускници на Академията на МВР, разказа на учениците за кандидатстването и подготовката си във висшето полицейско училище. Част от учениците споделиха с гостите си своя интерес към възможността да бъде възстановена военната служба, която би могла да допринесе за формиране на повече самостоятелност и дисциплина у младите хора.При срещата си с учениците от двете столични училища служителите от ГД „Национална полиция“ представиха подробности за професията на полицаите и за необходимите качества, които учениците, трябва да развиват, за да станат част от органите за сигурност в обществото.

В основата на постигането на тази мечта, обаче, на първо място, е редовното посещение в училището и завършването на средно образование, подчертаха представителите на полицията.

Гостите на гимназията разговаряха и с по-голямата част от членовете на Педагогическия съвет в Професионалната гимназия по текстилни и кожени изделия. Обсъден бе въпросът за сътрудничеството на учителите с професионалисти от други сектори, работещи с деца, вкл. представители на социалните служби, детските педагогически стаи и полицията. Част от педагозите споделиха, че не се чувстват подкрепени от колегите си извън образователната система и от родителите: „Наистина сме сами! А непрекъснато търсят резултати от нас!“

„Трябва да има информираност и да бъде укрепено взаимодействието на образователните институции със социалните работници, с полиция, с лекари, с медиатори“, отбеляза Десислава Цанкова. За постигането на тази цел според учителите е необходимо да се увеличи броят на инспекторите от детските педагогически стаи и социалните работници, в райони, където натоварването с голям брой случаи не им позволява да работят ефективно с децата в риск от отпадане от училище и извършване на противообществени прояви.

 

В хода на разговора бе подчертано, че е необходимо провеждане на широк обществен дебат за промени в наказателното законодателство по отношение на ранните бракове и съжителства – особено по отношение на възрастовата група от 14 до 16 години. В момента законът допуска съжителство на семейни начала при непълнолетни лица над 16 години, което води до преждевременно напускане на училище и множество предизвикателства, произтичащи от ранното отпадането от образованието, при децата от уязвими групи.Представителите на полицията подчертаха, че са налице нарастващ брой примери за осъдени родители, които прокуратурата и съдът държат отговорни за ранните женитби на малолетните им деца.

Всички участници в срещата се обединиха около позицията, че е необходимо широко популяризиране на тези осъдителни решения чрез системни кампании като превантивна мярка срещу ранните бракове и раждането на деца от деца.01  02 2 03 04 05

В заключение Петър Петров от ГД „Национална полиция“ открои потребността да се търсят възможности за засилване мотивацията на учениците за редовно посещение в училище:„Децата не са проблемни. Те идват от социални слоеве, за които образованието не е приоритет и е постижение, че те идват в училище при вас, но е много важно да се поддържа интересът и мотивацията за учене при тези деца.“

Той насърчи педагогическия екип на гимназията да продължи да работи за сближаване на образованието с бизнеса, включително чрез осигуряване на атрактивни практики и посещения в предприятия, както и да организира срещи с личности, които могат да допринесат за мотивация и кариерното ориентиране и личностното развитие на учениците.

 

Facebooktwitterlinkedinmail

Facebooktwitterlinkedinyoutube

Благотворителен търг на детски рисунки от националния конкурс „Аз и детското полицейско управление“

 

На 22 декември 2017 година в Националния дворец на културата, по време на церемонията „Полицай на годината 2017 г.“, се проведе благотворителен търг на детски рисунки от националния  конкурс „Аз и детското полицейско управление“ . Средствата от даренията, на стойност 4 115 лева, ще бъдат преведени по  сметката на Националната благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители на МВР.

thumb_5a3cebcd79041VAR_0316

 

 

26

 

 

 

1

 

Facebooktwitterlinkedinmail

Facebooktwitterlinkedinyoutube

Награждаване на победителите в конкурса „Аз и Детското полицейско управление“- 07.11.2017г.

DSCN2970

 

     Съгласно регламента за провеждане на националния конкурс „Аз и детското полицейско управление 2017г.“ правата върху детските рисунки, участвали в конкурса се притежават от ГДНП. Придобилите рисунки нямат право да ги разпространяват, представят за публичен показ, да ги възпроизвеждат върху всякакви видове носители, копират или използват по друг начин, без изрично разрешение на ГДНП.

Facebooktwitterlinkedinmail

Facebooktwitterlinkedinyoutube

На церемония в Националния дворец на децата на 07.11.2017 г бяха наградени победителите в Националната изложба-конкурс „Аз и детското полицейско управление“ по Програмата на МВР „Детско полицейско управление“.

На събитието присъстваха представителите на МВР, водещи Детските полицейски управления. Церемонията бе уважена от зам.-министъра на МВР Стефан Балабанов, главния секретар на ведомството гл. комисар Младен Маринов, директора на ГДНП гл. комисар Христо Терзийски, зам.-директора на ГДНП ст. комисар Благородна Макева, директора на СДВР ст. комисар Ивайло Иванов, началника на кабинета на министъра на вътрешните работи Анджелина Тотева, Таня Михайлова – зам.-министър на образованието и науката, Ваня Кастрева – директор на РУО-София и Герасим Герасимов- представител на посолството на Швейцария.

Зам.-министър Стефан Балабанов се обърна към децата с въпроса колко от тях биха избрали професията полицай. След като близо една трета от тях вдигнаха ръка, той им обясни, че за да бъдат истински полезни на обществото, каквато е мисията на служителите в МВР, трябва да изградят още сега умения и да се научат на уважение и толерантност.

Изненадан съм от бързото развитие на проекта, каза главният секретар на МВР Младен Маринов. Пред събралите се той сподели, че всичко е започнало през месец май миналата година, когато е даден официално стартът на програмата в столичното 119 СУ и за кратко време тя се е развила до мащабите си днес с 201 полицейски управления.

Директорът на ГДНП Христо Терзийски не скри впечатлението си от изложбата и добави, че след приключването й в Националния дворец на децата, рисунките ще бъдат представени и в дирекцията. По думите му, възможно е идеята да се доразвие и с тях да се проведе благотворителна кампания.

„Детско полицейско управление“ започна своето съществуване преди една година и половина. До момента са открити 202 Детски полицейски управления към всички Районни управления на МВР в страната. В тях се обучават 4543 деца на възраст от 8 до 12 години. Там малчуганите усвояват знания и умения по оказване на първа долекарска помощ, лична защита, безопасност на движението по пътищата, здраве, етика, право и как да оцеляват в природата. Идеята на Програмата е децата, забавлявайки се, да усвоят различни, интересни и полезни знания, които да им помогнат да вземат правилните решения в трудни ситуации.

                Победителите в Националния конкурс  „Аз и детското полицейско управление“ получиха грамоти и подаръци осигурени по проект„Подобряване на закрилата на детето и превенция на детската престъпност“ по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество с бенефициент Главна дирекция „Национална полиция“.

ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА „АЗ И ДЕТСКОТО     ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ“ – 2017 ГОДИНА

 

Първа възрастова група 3-4 клас:

І-во място: ОДМВР-Благоевград,

Десислава Николова Узунова – III „д” клас, III ОУ „Димитър Талев”, гр.Благоевград

ІI-ро място: ОДМВР- Велико Търново

Анабела Мирославова Иванова – III „б” клас, СУ „Цанко Церовски“, гр.Полски Тръмбеш

ІII-то място: ОДМВР- Разград

Мерелин Мехмет Гюл – ІІІ „а” клас, СУ„Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Завет

І-ва поощрителна награда: ОДМВР-Бургас

Здравко Добрев – ІV „а” клас, ОУ „Св.Княз Борис І “, гр. Бургас

ІІ-ра поощрителна награда: ОДМВР- Варна

Хелена Йорданова Момчилова – ІV „в” клас, ОУ „Г.С.Раковски“, гр.Варна

ІІІ-та поощрителна награда: ОДМВР- Монтана,

Виляна Димитрова Ценова – ІV „а” клас, ОУ „Никола Вапцаров”, гр. Берковица

IV-та поощрителна награда: ОДМВР- Пловдив

Мартин Стефанов Иванов-III „а“ клас, СУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив

Втора възрастова група 5-6 клас:

І-во място: ОДМВР- Кърджали

Кадер Нури Мюмюн-VІ клас, ОУ „Васил Левски”, с. Звънарка, общ. Крумовград

ІI-ро място: ОДМВР- Ловеч

Петя Славова Петрова-VІ „а” клас, СУ „Тодор Кирков“, гр. Ловеч

ІII-то място: ОДМВР- Ямбол

Цветелина Стелианова Димитрова-V „б” клас, ОУ „Св.Кирил и Методий“, гр. Елхово

І-ва поощрителна награда: СДВР

Йоанна Георгиева Георгиева- VІ клас, 171 ОУ „Стоил Попов”, гр. Нови Искър

ІІ-ра поощрителна награда: ОДМВР- Пазарджик

Атанас Христов Муртин -VІ „б” клас, СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр.Велинград

ІІІ-та поощрителна награда: ОДМВР- Шумен

Даяна Миленова Димитрова – ІV клас, СУ „П. Волов“, град Каспичан

IV-та поощрителна награда: СДВР

Ива Ивова Милушева- V „а“ клас, 48 ОУ „Йосиф Ковачев“ , гр.София

Специална награда: ОДМВР Велико Търново

Калояна Мирославова Цонева – ІІІ „а” клас, СУ „Вела Благоева“, гр. ВеликоТърново

DSCN2975DSCN2963

 

DSCN2961DSCN2952

 

DSCN2946DSCN2927

 

DSCN2874DSCN2870DSCN286922

 

UntitledDSCN2924

 

          Съгласно регламента за провеждане на националния конкурс „Аз и детското полиц ейско управление 2017г.“ правата върху детските рисунки, участвали в конкурса се притежават от ГДНП. Придобилите рисунки нямат право да ги разпространяват, представят за публичен показ, да ги възпроизвеждат върху всякакви видове носители, копират или използват по друг начин, без изрично разрешение на ГДНП.

Facebooktwitterlinkedinmail

Facebooktwitterlinkedinyoutube

Зам.-директорът на ГДНП Благородна Макева откри семинар, посветен на правата на детето

„Въведение в правата на детето“ – това е темата на открития на 17 юли от зам.-директора на Главна дирекция „Национална полиция“ старши комисар д-р Благородна Макева тридневен семинар във Велико Търново. Форумът има за цел обучение на полицаи, следователи и прокурори по темата, организира се от Фондация „Право на детство“ и е в рамките на проекта „Повишаване на капацитета на професионалистите, работещи с деца, да защитават правата на децата”, подкрепен от УНИЦЕФ-България.

Лектори на обучението са Кремена Чобанова от УНИЦЕФ-България, Йоана Терзиева, д-р Антоанета Матеева, адв. Диляна Гитева, и Александър Конаков.

Във встъпителните си думи към участниците, г-жа Макева подчерта, че с по този начин ще могат да бъдат надградени професионалната подготовка и умения на полицейските служители за правата на детето и ще се гарантира адекватна правна защита на деца, участници в наказателния процес.

Познанията в тази област са особено важни, когато се отнасят за деца, които участват в правни процедури. В тези случаи ролята на полицаите, които обикновено са първите, които установяват контакт с детето, прокурорите и адвокатите, които следва да защитят правата и интересите на детето в съответното производство е изключително важна.

Стандартите, които гарантират прилагането и спазването на правата на детето, изискват всички професионалисти, които работят с и за деца, да са получили подходящо обучение за правата на детето и за работа с деца.

Настоящият семинар е първият от поредица такива, които ще се проведат в рамките на проекта, който е с продължителност 9 месеца.

В рамките на проекта е разработен обучителен модул „Въведение в правата на детето за полицейски служители“, обучителна програма и ръководство за адвокати. В процеса на обучението ще бъдат разгледани случаи на деца, участващи в правни процедури, от гледна точка на това в каква степен съдебната система и системата за закрила на детето, отговарят на специфичните нужди на децата, доколко професионалистите са подготвени да работят с подрастващи, гарантирани ли са правата им на практика и доколко те получават навременна и адекватна правна помощ.

По време на посещението си във Велико Търново, старши комисар Благородна Макева проведе и работна среща с ръководството на Областната дирекция на МВР във В. Търново. По време на срещата си с директора старши комисар Димитър Машов тя са запозна с оперативната обстановка в региона, презентирани ѝ бяха и подобрените условия на труд в сградата. Тази година за първи път от 36 години бе направен ремонт на сградата на Областната дирекция. Целта, на който беше  да се подобрят условията на труд и да се повиши енергийната ефективност. Пред нея бяха представени възможностите и защитената среда, която предоставя местната дирекция при работата с малолетни непълнолетни и как се прилагат международните стандарти за щадящ разпит на  деца, жертви и свидетели на престъпления и деца в конфликт със закона.

Форумът е в рамките на проект, подкрепен от УНИЦЕФ

Facebooktwitterlinkedinmail

Facebooktwitterlinkedinyoutube

Инспектор Мария Ботева запозна шестокласници от 18 СОУ “Уилям Гладстон“ с основните правила за безопасност на пътя

Поводът е стартиралата традиционна акция на Пътна полиция „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“

В рамките на предприетите от ГД „Национална полиция“ превантивни действия за пътна безопасност, инспектор Мария Ботева от отдел „Пътна безопасност“ се срещна със  шестокласници от 18 СОУ „Уилям Гладстон“  в Националния Политехнически музей в София. Поводът бе стартиралата традиционна акция на Пътна полиция „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“.
Инспектор Ботева извърши своеобразна проверка на знанията на учениците за безопасно поведение на пътя. Заедно си припомниха правилата за движение, за избора на безопасен път до училище и обратно до дома.  По време на беседата бяха обсъдени и конкретни ситуации, както и практически препоръки за безразсъдното поведение на пътя. Инспектор Ботева  раздаде на децата листовки с основните правила на пътя и им припомни тъжната статистика –  за една  година при пътни инциденти са ранени 1160 деца. Призова ги да се пазят и им пожела весела ваканция. Заедно си обещаха да се срещнат в началото на новата учебна година.
Традиционната акция „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“ се провежда в продължение на повече от 20 години и в рамките й биват организирани беседи по безопасност на движението по пътищата с учениците, провеждат се редица специализирани полицейски операции и се създава организация за засилено полицейско присъствие и контрол на движението по пътищата в районите на учебните заведения в дните на официално закриване на учебната година.

Facebooktwitterlinkedinmail

Facebooktwitterlinkedinyoutube

„Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“

Над 300 ученици от пети клас участваха в игрите на състезанието

На 8 юни 2017 г. от 10:00 часа, в зала „Пленарна“ на Община Варна се проведе състезание – викторина „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“, организирано от Областна дирекция на МВР – Варна и Дирекция „Превенции” към Община Варна.

Състезанието отбеляза началото на лятната ваканция на децата и е заключителен етап на Националната програма „Работа на полицията в училище“, стартирала на територията на ОД на МВР – Варна през 2001 година. Целта му бе да популяризира превантивната работа на полицейските служители в училищата.

Участници в тазгодишното състезание бяха петокласници от 10 варненски училища – ОУ „Цар Симеон I”, СУ „Димчо Дебелянов”, ОУ „Ангел Кънчев”, ОУ „Захари Стоянов”, ОУ „Добри Чинтулов”, ОУ „Гео Милев”, ОУ „Стоян Михайловски”, СУ „Любен Каравелов”, ОУ „Панайот Волов”, ЧСУ „Юрий Гагарин” при СОК Камчия.

В продължение на два часа над 300 ученици от пети клас участваха вигрите на състезанието, като отговаряха на въпроси по законите за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и за закрила на детето; работиха по тематична кръстословица, подреждане на пъзели (пътни знаци), попълване на „електронна листовка“ и др. Във всички игри помощници на участниците бяха инспекторите детска педагогическа стая и районните инспектори. За отлични знания и умения във викторината учениците бяха отличени с награди от Община Варна.

Чрез състезанието се видяха постигнатите резултати в работата с учениците по Националната програма „Работа на полицията в училище”. Тя е всеобхватен инструмент за обща превенция на непроявени деца и намира много добър прием от страна на родители, училищни власти и общественост. С участието си в игрите децата демонстрираха познанията си, че могат да играят безопасно през лятото, да реагират в опасни ситуации и че познават правилата за движение по пътищата. В помощ на сцената им бяха инспекторите от детската педагогическа стая, полицейски инспектори и полицаи от сектор „Пътна полиция”.

Гости на събитието от Главна дирекция „Национална полиция” бяха инспекторите от сектор „Детска престъпност” Десислава Цанкова и Петър Петров, които връчиха специални награди за всяко училище и грамота от главен комисар Христо Терзийски – директор на ГДНП на МВР. Състезанието беше открито от Г-н Тодор Иванов – заместник кмет на община Варна, който поздрави децата и даде старт на състезанието. В залата присъстваха комисар Цветан Пировски – началник на отдел „Криминална полиция”, гл. инспектор Илиян Илиев – началник сектор „Охранителна полиция” при ОДМВР – Варна, Константин Томанов – Секретар на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и представители на: Окръжен съд – Варна, Районен съд – Варна, Окръжна прокуратура – Варна, Районна прокуратура – Варна, Главна дирекция „Изпълнения на наказанията”, РУО – Варна, дирекция „Социално подпомагане”, районни кметове и други.

 

12 92

 

10

11

Facebooktwitterlinkedinmail

Facebooktwitterlinkedinyoutube

Детско полицейско управление

На 29.05. в двора на 3 РУ – СДВР се състоя церемонията по повод успешното завършване на първата година от проекта „Детско полицейско управление“. Столичното 3 РУ реализира проекта в 46-о ОУ „Константин Фотинов“ и 3-то СУ „Марин Дринов“ със съдействието на район „Възраждане“ и район „Илинден“. В рамките на събитието в двора на районното управление се проведоха демонстрации на спасителни действия при пожар, конна полиция и полицейски кучета.

 

Facebooktwitterlinkedinmail

Facebooktwitterlinkedinyoutube

Състезание-викторина „Живей безопасно“ бележи началото на лятната ваканция

„Живей безопасно“ е мотото на състезанието – викторина, което се проведе на 16 май (вторник), от 11 часа в Дом на културата „Борис Христов“ в Пловдив. Събитието бележи началото на лятната ваканция и е заключителен етап на Националната програма „Работа на полицията в училищата“. Участие в него взеха шестокласници от осем училища в областния град – ОУ „Васил Петлешков“, ОУ „Княз Антим І“, ОУ „Княз Александър І“, ОУ „Димитър Талев“, ОУ „Райна Княгиня“, СУ „Христо Г. Данов“, СУ „Софроний Врачански“ и СУ „Пейо Яворов“ и техни съученици от ОУ „Климент Охридски“ в Хисаря. 

В рамките на два часа учениците премериха сили, забавляваха се и печелиха награди предоставени от представители на сектор „Детска престъпност“- ГДНП по българо-швейцарския проект „Подобряване закрилата на детето и превенция на детската престъпност“, подпомогнати от служители на Областната дирекция на МВР.

Основните теми във викторината бяха свързани с придобитите знания на децата за полицейската професия, възможностите за реагиране в опасна ситуация, начините за предпазване от престъпления, сред които и в интернет пространството. 

Като част от програмата бе включено изпълнението на вокална група „Сладурана джуниър“ при ОУ „Княз Александър І и кратка пиеса от ученици в Национална гимназия за сценични и екранни изкуства. 

Гости на събитието бяха представители на Главна дирекция „Национална полиция“ – сектор „Детска престъпност“, Регионално управление „Образование“ към МОН, Общинска и местни комисии за борба с противообществените прояви.

IMGP0602111IMGP05501IMGP05301111

 

Facebooktwitterlinkedinmail

Facebooktwitterlinkedinyoutube