Архив на категория: Контакти

Контакти

Нашите координати са:

 

 Сектор „Противодействие на детската престъпност“ ГДНП  Emai: gdkp_dp@mvr.bg
 За деца в риск  – тел. 116 000
 За изчезнали деца  – тел. 116 111

 

 ТЕЛЕФОННИ  НОМЕРА

 ИНСПЕКТОРИ  ДЕТСКА  ПЕДАГОГИЧЕСКА  СТАЯ
 СТРУКТУРНИ  ЗВЕНА  ПО  ЗАКОНА  ЗА  ЗАКРИЛА  НА  ДЕТЕТО