Архив на категория: Наркотици

Наркотици

Наркотици

КАКВО СА НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА?
Това са психо-активни вещества /ПАВ/, които въздейс-
тват на централната нервна система и променят възприятието,
съзнанието, настроението и поведението на човека, който ги е
употребил. Наркотиците съществуват в различна форма – теч-
на, на прах, на таблетки. Те може да са с естествен или синте-
тичен произход. Психо-активните вещества въздействат и на
психиката, и на тялото и предизвикват физическа и/или психи-
ческа зависимост.
ВИДОВЕ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
Видовете наркотици могат да се разделят
условно на тежки и леки:
Тежки:
– опиати – морфин, хероин, кодеин, метадон;
– алкохол – всички видове спиртни напитки;
– амфетамини – амфетамин, метаамфетамин, екстази;
– халюциногени – ЛСД, паркизан, гъби;
– инхаланти – ацетон, бензол, хлороформ;
– кокаин – листа от кока, паста от кока, кокаин, крек.
Леки:
– производни на канабиса- марихуана, хашиш, хашишово масло;
– никотин – цигари и тютюн;
– кофеин – чай, кафе, какао, кола.