Архив на: desita

Национално спортно състезание на ДПУ

На 26.04.2018 г. в Национална спортна академия „Васил Левски“ – гр. София, беше проведено първото Национално спортно състезание по Програмата за ранна превенция сред подрастващите „Детско полицейско управление“.

В състезанието взеха участие 92 деца от 23 детски полицейски управления при ОДМВР.

Доброволците се състезаваха в три дисциплини: „Детска полицейска лична защита“, „Оказване на първа долекарска помощ“ и „Безопасност на движението по пътищата“.

Всички участници в състезанието получиха предметни награди и грамоти, а победителите си тръгнаха и с медали и купи осигурени по проект „Подобряване закрилата на детето и превенция на детската престъпност“ по Българо-швейцарска програма за сътрудничество..

 

180426_DPU_Nagradi-237180426_DPY_S-41

DSCN4411DSCN4422DSCN4438180426_DPU_Nagradi-155

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutube

Възпитаници на Детски полицейски управления посетиха ГДНП

На 30 март 2018 г. ученици от пет Детски полицейски управления/ДПУ/ при ОДМВР Пазарджик посетиха Главна дирекция „Национална полиция“. Те имаха възможност отблизо да се запознаят с работата на полицейските служители от охранителна, криминална и пътна полиция. Малките гости бяха приветствани от заместник-директора на ГДНП ст. комисар Благородна Макева. Под формата на игра тя им зададе въпроси от материала, който изучават в ДПУ и най-вече познават ли добре правилата за пътна безопасност. Децата не се затрудниха в отговорите си. Разгледаха и част от картините, участвали в Националната изложба „Аз и Детското полицейско управление”.

В двора на дирекцията им бе показана техниката за засичане на скорост, както и оборудването на патрулен автомобил. Силен интерес у малките предизвика демонстрацията по залавяне на нарушител, която направиха служителите на сектор „Реагиране и проникване“ при ГДНП.

Децата се срещнаха и разговаряха с униформените от сектор „Зоополиция, кинология и престъпления срещу животни“. По тяхна молба, бе организирано посещение в базата на МВР, където отблизо видяха четириногите помощници на полицията.

Служителите от сектор Детска престъпност с нетърпение очакват някои от тях да се върнат за участие в Националното състезание на ДПУ в края на месец април.IMG_1185 IMG_1196 IMG_1209 IMG_1211 IMG_1214 IMG_1226 IMG_1230 IMG_1233 IMG_1235 IMG_1248

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutube

Продължава партньорството между местната полиция и училищата от региона в различни превантивни инициативи

Възпитаниците на СУ ”Св.Св. Кирил и Методий” – Ново село и видински полицаи разговаряха по актуални теми относно задачите на служителите на реда, използваните от тях помощни средства, агресията в ежедневието, вредата от употребата на наркотици.
Беседата, организирана от РУ-Видин по инициатива на ръководителя на клуб „Пазители на обществения ред” Димитър Гърков, е и част от превантивните дейности на местната полиция сред учениците. Гимназистите научиха любопитни детайли от работата на полицейския инспектор и инспекторите от детска педагогическа стая.
Учениците – доброволци и пазители на обществения ред проявиха голям интерес към дискутираните теми, бяха много активни и задаваха въпроси. Те имаха възможност да разгледат и помещението за полицейска закрила на деца в сградата на управлението.
Партньорството между полицията и училището при реализирането на различни превантивни инициативи е традиционна за област Видин и полезна за двете страни, категорични са униформените.

200318-2 200318-3

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutube

Знанието и образованието дават свобода и сила

Мерките срещу ранните бракове трябва да бъдат популяризирани съвместно от образователните институции и органите за сигурност

На 14-ти март 2018 г. учениците от Средно училище „Алеко Константинов“ и от Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия в София проведоха среща с трима представители на ГД „Национална полиция“: г-жа Десислава Цанкова, г-жа Пенка Стоянова и г-н Петър Петров. Срещата се проведе по покана на  г- Илко Йорданов от  Институт Отворено общество – София и в изпълнение на Програма „Мост към бизнеса“. Випускниците на двете училища зададоха на полицаите множество въпроси, свързани с ограничаване на престъпността, домашното насилие и ранните бракове.

Знанието и образованието могат да ви направят силни, свободни и независими от множеството предизвикателства, които ви очакват в живота, обърна се към гимназистите Петър Петров. Сред основните дискутирани въпроси бе и изборът на образование и професия. Във фокуса на вниманието бяха предимствата и предизвикателствата на работата в полицията, както и на други професии в областта на сигурността. Пенка Стоянова, която е сред първите дами-випускници на Академията на МВР, разказа на учениците за кандидатстването и подготовката си във висшето полицейско училище. Част от учениците споделиха с гостите си своя интерес към възможността да бъде възстановена военната служба, която би могла да допринесе за формиране на повече самостоятелност и дисциплина у младите хора.При срещата си с учениците от двете столични училища служителите от ГД „Национална полиция“ представиха подробности за професията на полицаите и за необходимите качества, които учениците, трябва да развиват, за да станат част от органите за сигурност в обществото.

В основата на постигането на тази мечта, обаче, на първо място, е редовното посещение в училището и завършването на средно образование, подчертаха представителите на полицията.

Гостите на гимназията разговаряха и с по-голямата част от членовете на Педагогическия съвет в Професионалната гимназия по текстилни и кожени изделия. Обсъден бе въпросът за сътрудничеството на учителите с професионалисти от други сектори, работещи с деца, вкл. представители на социалните служби, детските педагогически стаи и полицията. Част от педагозите споделиха, че не се чувстват подкрепени от колегите си извън образователната система и от родителите: „Наистина сме сами! А непрекъснато търсят резултати от нас!“

„Трябва да има информираност и да бъде укрепено взаимодействието на образователните институции със социалните работници, с полиция, с лекари, с медиатори“, отбеляза Десислава Цанкова. За постигането на тази цел според учителите е необходимо да се увеличи броят на инспекторите от детските педагогически стаи и социалните работници, в райони, където натоварването с голям брой случаи не им позволява да работят ефективно с децата в риск от отпадане от училище и извършване на противообществени прояви.

 

В хода на разговора бе подчертано, че е необходимо провеждане на широк обществен дебат за промени в наказателното законодателство по отношение на ранните бракове и съжителства – особено по отношение на възрастовата група от 14 до 16 години. В момента законът допуска съжителство на семейни начала при непълнолетни лица над 16 години, което води до преждевременно напускане на училище и множество предизвикателства, произтичащи от ранното отпадането от образованието, при децата от уязвими групи.Представителите на полицията подчертаха, че са налице нарастващ брой примери за осъдени родители, които прокуратурата и съдът държат отговорни за ранните женитби на малолетните им деца.

Всички участници в срещата се обединиха около позицията, че е необходимо широко популяризиране на тези осъдителни решения чрез системни кампании като превантивна мярка срещу ранните бракове и раждането на деца от деца.01  02 2 03 04 05

В заключение Петър Петров от ГД „Национална полиция“ открои потребността да се търсят възможности за засилване мотивацията на учениците за редовно посещение в училище:„Децата не са проблемни. Те идват от социални слоеве, за които образованието не е приоритет и е постижение, че те идват в училище при вас, но е много важно да се поддържа интересът и мотивацията за учене при тези деца.“

Той насърчи педагогическия екип на гимназията да продължи да работи за сближаване на образованието с бизнеса, включително чрез осигуряване на атрактивни практики и посещения в предприятия, както и да организира срещи с личности, които могат да допринесат за мотивация и кариерното ориентиране и личностното развитие на учениците.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutube

18 причини да уважаваме учителя на детето си

Учителят прекарва по-голямата част от активното време на детето ни.

Учителят винаги знае новия урок преди ученика.

Учителят учи детето ни да ни уважава, най-малкото – можем да върнем жеста.

Ако не учим детето на уважение и респект към учителя, а учителят е лицето на образованието – няма как да учим детето на уважение към знанията, уменията и образованието.

Учителят е част от “системата”, но не е цялата система. Ние, родителите – също сме част от системата, учениците (нашите деца) – също.

 

Защото може да ни даде важна обратна връзка за поведението и знанията на детето ни. Макар, че може би вече се страхува да го прави, защото доста родители са на принципа “за моето или хубаво, или нищо”.

Защото учителят е образован човек, учил психология, философия, има експертни знания – неговата експертиза е работата с нашето дете и други деца. Това е достойно за уважение.

Защото работата с деца е една от най-трудните и отговорни дейности.

Защото с учителя трябва да сме отбор, не врагове, в израстването на детето ни.

Учителят не е този, който трябва да държим отговорен за възпитанието на детето си – ние сме отговорни… но учителят ще помогне в този сложен процес.

Добрият учител чувства учениците си като приятели. Често ще чуем да ги нарича “моите деца”. Колко от хората, които не са им роднини го казват?

Учителят работи не само с нашето дете, но с клас от много деца. Ако нашето дете не иска да се учи от учителя – това е неуважение, което утре е много вероятно да провали това дете в кариерата му (неуважавайки работодател, мениджър или колега). Учителят е неговия първи тренинг, тиймбилдинг и коучинг.

Учителят също е ученик – учи се от децата, които учи ежедневно. Ние, родителите, също сме ученици в родителството. Колегите трябва да се подкрепяме.

Учителят работи с детето ни на заплата, която е колкото заплатата на хамалин или чистач. Това не го прави хамалин или чистач. Остава си достоен за уважение специалист, който въпреки системата, в която е – работи съвестно там, където много други се отказаха да искат да работят.

Това, че много хора казват, че образованието не струва, без да дават решене – не е нещо, което учителят да не знае, срещу което да търси решения и не е проблем, който трябва да прехвърляме на учителя.

Детето ни ще среща много учители в живота си. Ние също сме негови учители. Ако не го учим да ги уважава, да им се доверява и да се вслушва в тях – ние губим това дете безвъзвратно.

Ако друг родител не уважава учителите на детето си – това е нещо много хубаво за шансовете на моите деца да се реализират, когато пораснат.

Не можем без учители.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutube

10 НАЧИНА ДА ВЪЗПИТАВАМЕ БЕЗ ВИКОВЕ, ШАМАРИ И НАКАЗАНИЯ

За почти всеки родител днес е ясно, че виковете и пошляпването са вредни. Всеки, освен този, който ще ви каже: „Баща ми ме възпитаваше с шамари и аз станах човек, не виждам къде е проблема“.

Истината е, че родителите пошляпват и крещят тогава, когато нямат идея какво друго да направят и се чувстват безсилни. Мислят си, че това „наистина ще проработи“. Но така те само показват своята слабост. По презумпция считат, че детето трябва да страда, да плаче или да го боли, за да се поправи.

Дисциплината обаче е нещо съвсем различно. Думата произлиза от латинската, а коренът й означава „обучение“, „преподаване“. Детето трябва да се научи. То не трябва да се почувства наранено или да бъде унизено. Когато опитваме да научим на нещо детето като го караме да се чувства зле, то ще фокусира гнева си върху нас.

Ето някои съвети какво да направим, когато ни идва да закрещим или да напляскаме детето си:

  1. Овладейте собствения си гняв. Знаем, че е трудно, но в момент, когато сте ядосани на детето си, опитайте да стиснете зъби и да преброите до десет. Говорете с детето си само, когато сте спокойни и в състояние да обяснявате разумно.
  1. Напомняйте си, че това е една възможност да научите себе си на търпение, а и да научите детето си на важните неща. Често децата трябва да се направили нещо погрешно по пътя си към порастването, за да получат своите житейски уроци. Тези уроци обаче не са само за тях, но и за родителите им.
  1. Нека детето знае, че каквото и да е поведението му, вие се опитвате да му помогнете, а не да го съдите и сочите с пръст. Това не означава да ръкопляскате на всяка беля или лошо поведение, а просто да промените подхода си – от назидателност към баланс между подкрепа и градивна и аргументирана критика.
  1. Използвайте възможно най-малко думи. Кажете просто „Не хвърляй топка в хола!“, вместо да изнасяте цяла тирада от лекции защо хвърлянето на топка е опасно, какво би могло да се счупи и т.н.
  1. При по-малките деца е от полза липсата на реакция. Често проблемното поведение цели внимание и провокиране на дадено действие. Останете безразлични на тръшкането и нервните изблици и изчакайте да отминат.
  1. Запознайте детето с последиците от действията му. Кратко, ясно и без излишни емоции обяснете на детето какво ще се случи след действията му – какво ще се случи, ако не си пази играчките, ако не се храни с вас на масата или ако се държи невъзпитано. Казано иначе – който не сяда на масата с останалите, остава гладен. Който хвърля и чупи играчките си – остава без тях. Но нека това не звучи като заплаха, а като разумно и ясно разяснение на естествените последици.
  1. За деца над 7 години, в допълнение към естествените последици, можете да въведете премахване на привилегиите. Например – ако си счупил прозореца, ще ти удържам всяка седмица част от джобните, за да можем да се справим с покриването на щетите.
  1. Запомнете, че всеки урок и прогрес отнема време. Не бързайте да казвате „това не работи при моето дете“ или „моето дете е различно, при него нещата са много по-трудни“. Възпитанието е дълъг и труден процес, който изисква време и постоянство. Не се отказвайте при първия неуспех след въвеждането на дадени правила или подход. Например – ако всеки път детето ви отказва да си почисти стаята и вие всеки път прилагате естествените последици (ако не си почистиш стаята, ще се наложи да не играеш на компютърни игри), то ще се противи – веднъж, два пъти, седмица. Накрая детето само ще достигне до извода, че е по-добре да направи това, което се очаква от него, вместо да се лишава от дадено удоволствие или привилегия.
  1. . Не съществува един верен подход или универсален отговор. Вашият отговор, свързан с възпитанието на детето ви, трябва да бъде изработен според особеностите на детето, според опита ви и – както вече споменахме – да имате нужното търпение и да си дадете време.

 

  1. Не бъркайте естествените последици със създаването на страх и наказания. Това са две различни неща. В единия случай е нужно да обясните на детето с нужното разбиране и съчувствие какво ще се случи, но нека то чувства, че сте на негова страна, че се опитвате да му помогнете да избегне негативните последици. В другия случай, който не е никак полезен, е детето да се чувства заплашено и вие да се превърнете в съдника, който ще изпълни своите закани. Всичко това означава, че детето трябва да усеща, че сте „от един отбор“, че вие искате да му помогнете, а не да сте страшният родител, който наказва, пошляпва и крещи.

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutube

Благотворителен търг на детски рисунки от националния конкурс „Аз и детското полицейско управление“

 

На 22 декември 2017 година в Националния дворец на културата, по време на церемонията „Полицай на годината 2017 г.“, се проведе благотворителен търг на детски рисунки от националния  конкурс „Аз и детското полицейско управление“ . Средствата от даренията, на стойност 4 115 лева, ще бъдат преведени по  сметката на Националната благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители на МВР.

thumb_5a3cebcd79041VAR_0316

 

 

26

 

 

 

1

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutube

Награждаване на победителите в конкурса „Аз и Детското полицейско управление“- 07.11.2017г.

DSCN2970

 

     Съгласно регламента за провеждане на националния конкурс „Аз и детското полицейско управление 2017г.“ правата върху детските рисунки, участвали в конкурса се притежават от ГДНП. Придобилите рисунки нямат право да ги разпространяват, представят за публичен показ, да ги възпроизвеждат върху всякакви видове носители, копират или използват по друг начин, без изрично разрешение на ГДНП.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutube

На церемония в Националния дворец на децата на 07.11.2017 г бяха наградени победителите в Националната изложба-конкурс „Аз и детското полицейско управление“ по Програмата на МВР „Детско полицейско управление“.

На събитието присъстваха представителите на МВР, водещи Детските полицейски управления. Церемонията бе уважена от зам.-министъра на МВР Стефан Балабанов, главния секретар на ведомството гл. комисар Младен Маринов, директора на ГДНП гл. комисар Христо Терзийски, зам.-директора на ГДНП ст. комисар Благородна Макева, директора на СДВР ст. комисар Ивайло Иванов, началника на кабинета на министъра на вътрешните работи Анджелина Тотева, Таня Михайлова – зам.-министър на образованието и науката, Ваня Кастрева – директор на РУО-София и Герасим Герасимов- представител на посолството на Швейцария.

Зам.-министър Стефан Балабанов се обърна към децата с въпроса колко от тях биха избрали професията полицай. След като близо една трета от тях вдигнаха ръка, той им обясни, че за да бъдат истински полезни на обществото, каквато е мисията на служителите в МВР, трябва да изградят още сега умения и да се научат на уважение и толерантност.

Изненадан съм от бързото развитие на проекта, каза главният секретар на МВР Младен Маринов. Пред събралите се той сподели, че всичко е започнало през месец май миналата година, когато е даден официално стартът на програмата в столичното 119 СУ и за кратко време тя се е развила до мащабите си днес с 201 полицейски управления.

Директорът на ГДНП Христо Терзийски не скри впечатлението си от изложбата и добави, че след приключването й в Националния дворец на децата, рисунките ще бъдат представени и в дирекцията. По думите му, възможно е идеята да се доразвие и с тях да се проведе благотворителна кампания.

„Детско полицейско управление“ започна своето съществуване преди една година и половина. До момента са открити 202 Детски полицейски управления към всички Районни управления на МВР в страната. В тях се обучават 4543 деца на възраст от 8 до 12 години. Там малчуганите усвояват знания и умения по оказване на първа долекарска помощ, лична защита, безопасност на движението по пътищата, здраве, етика, право и как да оцеляват в природата. Идеята на Програмата е децата, забавлявайки се, да усвоят различни, интересни и полезни знания, които да им помогнат да вземат правилните решения в трудни ситуации.

                Победителите в Националния конкурс  „Аз и детското полицейско управление“ получиха грамоти и подаръци осигурени по проект„Подобряване на закрилата на детето и превенция на детската престъпност“ по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество с бенефициент Главна дирекция „Национална полиция“.

ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА „АЗ И ДЕТСКОТО     ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ“ – 2017 ГОДИНА

 

Първа възрастова група 3-4 клас:

І-во място: ОДМВР-Благоевград,

Десислава Николова Узунова – III „д” клас, III ОУ „Димитър Талев”, гр.Благоевград

ІI-ро място: ОДМВР- Велико Търново

Анабела Мирославова Иванова – III „б” клас, СУ „Цанко Церовски“, гр.Полски Тръмбеш

ІII-то място: ОДМВР- Разград

Мерелин Мехмет Гюл – ІІІ „а” клас, СУ„Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Завет

І-ва поощрителна награда: ОДМВР-Бургас

Здравко Добрев – ІV „а” клас, ОУ „Св.Княз Борис І “, гр. Бургас

ІІ-ра поощрителна награда: ОДМВР- Варна

Хелена Йорданова Момчилова – ІV „в” клас, ОУ „Г.С.Раковски“, гр.Варна

ІІІ-та поощрителна награда: ОДМВР- Монтана,

Виляна Димитрова Ценова – ІV „а” клас, ОУ „Никола Вапцаров”, гр. Берковица

IV-та поощрителна награда: ОДМВР- Пловдив

Мартин Стефанов Иванов-III „а“ клас, СУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив

Втора възрастова група 5-6 клас:

І-во място: ОДМВР- Кърджали

Кадер Нури Мюмюн-VІ клас, ОУ „Васил Левски”, с. Звънарка, общ. Крумовград

ІI-ро място: ОДМВР- Ловеч

Петя Славова Петрова-VІ „а” клас, СУ „Тодор Кирков“, гр. Ловеч

ІII-то място: ОДМВР- Ямбол

Цветелина Стелианова Димитрова-V „б” клас, ОУ „Св.Кирил и Методий“, гр. Елхово

І-ва поощрителна награда: СДВР

Йоанна Георгиева Георгиева- VІ клас, 171 ОУ „Стоил Попов”, гр. Нови Искър

ІІ-ра поощрителна награда: ОДМВР- Пазарджик

Атанас Христов Муртин -VІ „б” клас, СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр.Велинград

ІІІ-та поощрителна награда: ОДМВР- Шумен

Даяна Миленова Димитрова – ІV клас, СУ „П. Волов“, град Каспичан

IV-та поощрителна награда: СДВР

Ива Ивова Милушева- V „а“ клас, 48 ОУ „Йосиф Ковачев“ , гр.София

Специална награда: ОДМВР Велико Търново

Калояна Мирославова Цонева – ІІІ „а” клас, СУ „Вела Благоева“, гр. ВеликоТърново

DSCN2975DSCN2963

 

DSCN2961DSCN2952

 

DSCN2946DSCN2927

 

DSCN2874DSCN2870DSCN286922

 

UntitledDSCN2924

 

          Съгласно регламента за провеждане на националния конкурс „Аз и детското полиц ейско управление 2017г.“ правата върху детските рисунки, участвали в конкурса се притежават от ГДНП. Придобилите рисунки нямат право да ги разпространяват, представят за публичен показ, да ги възпроизвеждат върху всякакви видове носители, копират или използват по друг начин, без изрично разрешение на ГДНП.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutube

Зам.-директорът на ГДНП Благородна Макева откри семинар, посветен на правата на детето

„Въведение в правата на детето“ – това е темата на открития на 17 юли от зам.-директора на Главна дирекция „Национална полиция“ старши комисар д-р Благородна Макева тридневен семинар във Велико Търново. Форумът има за цел обучение на полицаи, следователи и прокурори по темата, организира се от Фондация „Право на детство“ и е в рамките на проекта „Повишаване на капацитета на професионалистите, работещи с деца, да защитават правата на децата”, подкрепен от УНИЦЕФ-България.

Лектори на обучението са Кремена Чобанова от УНИЦЕФ-България, Йоана Терзиева, д-р Антоанета Матеева, адв. Диляна Гитева, и Александър Конаков.

Във встъпителните си думи към участниците, г-жа Макева подчерта, че с по този начин ще могат да бъдат надградени професионалната подготовка и умения на полицейските служители за правата на детето и ще се гарантира адекватна правна защита на деца, участници в наказателния процес.

Познанията в тази област са особено важни, когато се отнасят за деца, които участват в правни процедури. В тези случаи ролята на полицаите, които обикновено са първите, които установяват контакт с детето, прокурорите и адвокатите, които следва да защитят правата и интересите на детето в съответното производство е изключително важна.

Стандартите, които гарантират прилагането и спазването на правата на детето, изискват всички професионалисти, които работят с и за деца, да са получили подходящо обучение за правата на детето и за работа с деца.

Настоящият семинар е първият от поредица такива, които ще се проведат в рамките на проекта, който е с продължителност 9 месеца.

В рамките на проекта е разработен обучителен модул „Въведение в правата на детето за полицейски служители“, обучителна програма и ръководство за адвокати. В процеса на обучението ще бъдат разгледани случаи на деца, участващи в правни процедури, от гледна точка на това в каква степен съдебната система и системата за закрила на детето, отговарят на специфичните нужди на децата, доколко професионалистите са подготвени да работят с подрастващи, гарантирани ли са правата им на практика и доколко те получават навременна и адекватна правна помощ.

По време на посещението си във Велико Търново, старши комисар Благородна Макева проведе и работна среща с ръководството на Областната дирекция на МВР във В. Търново. По време на срещата си с директора старши комисар Димитър Машов тя са запозна с оперативната обстановка в региона, презентирани ѝ бяха и подобрените условия на труд в сградата. Тази година за първи път от 36 години бе направен ремонт на сградата на Областната дирекция. Целта, на който беше  да се подобрят условията на труд и да се повиши енергийната ефективност. Пред нея бяха представени възможностите и защитената среда, която предоставя местната дирекция при работата с малолетни непълнолетни и как се прилагат международните стандарти за щадящ разпит на  деца, жертви и свидетели на престъпления и деца в конфликт със закона.

Форумът е в рамките на проект, подкрепен от УНИЦЕФ

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinyoutube