БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ – В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

 

  • Темата за безопасния интернет е благодатна за провеждане на часове на класа и часове по информатика. Тя е доста мащабна и може да бъде разбита на модули или отделни по – малки теми.
  • Като съвременен проблем метода на противодействие също е добре да бъде по – разчупен : стоенето пред черната дъска и рецетирането на опасностите в Интернет не е особено подходящо. С учениците могат да се направят кръжоци или групова работа. Педагозите могат да организират индивидуална кампания, само за тяхното учебно заведение, като мотивират учениците да набавят материали или разпространят анкети в класовете. Би могло да се организира конкурс на тема “Безопасен Интернет в нашето училище” като отново се повери част от подготовката на децата. Добре е да има и награди за отличилите се, макар било то и символични – дискове, комплект мишка и клавиатура и други. Децата обичат да се съревновават и когато се подходи адекватно резултатите могат да бъдат изненадващо добри.
  • Педагозите биха могли да потърсят съдействие от органите на реда, отдел “Закрила на детето” и доставчиците на социални услуги в подкрепа от организираните от тях дейности. Добре е в работата с деца да се подхожда демократично, с повече интерактивност и с активно участие на самите деца – човек е много по – склонен да изпълнява идеи, които припознава като свои, отколкото такива, които са привнесени отвън.