Театрален спектакъл обучава по забавен начин малките зрители на правилата за пожарна безопасност

„С огъня игра не бива” е заглавието на детски развлекателно-образователен спектакъл на Театрално-музикалния център-Кърджали и реализиран със съдействието на РД „Пожарна безопасност и защита на населението”. Автор е Панайот Цанев, а пожарната служба е помогнала за реализацията на спектакъла с част от реквизита.
Представлението е наситено с много игри и състезания, чрез които децата усвояват основните правила за противопожарната безопасност – превантивни мерки за недопускане на пожар, как да се борави с електрически уреди и с какво не трябва да си играят децата – кибрити, запалки и други. Как се действа в случай на пожар – евакуация, оказване на първа помощ, сигнализиране на съответните служби. Включено е запознаване с професията на пожарникаря и неговото снаряжение – какво трябва да правим, когато чуем и видим пожарна кола, как изглежда тя и каква е нейната сигнализация. По всяка от темите има и песен, която илюстрира събитията и прави по-лесно запомнящи се основните правила.
Богато илюстрирана книжка със същото съдържание ще бъде раздадена в учебни заведения за обучение на най-малките по пожарна безопасност.