Сигнали за тревога

Обръщайте внимание на следните признаци за тревога:

 • поведението на детето в последно време се е изменило (от тихо към агресивно или обратно – неспокойно, уплашено);
 • детето бързо започва да плаче, лесно изпада в крайности;
 • има кошмари и нарушение на съня;
 • детето има болки в стомаха или му е лошо без органични причини;
 • отказва да ходи на училище, страхува се;
 • връща се със синини, мръсно облекло, липсват му дрехи или учебни материали;
 • разполага със средства, които вие не сте му давали;
 • задържа се дълго в Интернет и крие с кого общува онлайн;
 • има нарушение в концентрацията вкъщи и в часовете;
 • успехът в училище намалява.

Какво можете да направите:

 • доверете се на детето;
 • предразположете го със спокоен глас да ви разкаже проблема;
 • обяснете му, че във ваше лице има приятел , чиято единствена цел е да му помогне и да го  защити;
 • обърнете се към учителя на детето, когато насилието става в района на училището;
 • настоявайте за конкретни мерки;
 • документирайте при лекар нараняването.