Сайтът е изработен от екип от ученици от Професионалната гимназия по електротехника и автоматика (ПГЕА) – София в резултат на проведен училищен конкурс, обявен от Министерството на образованието и науката, партньор по проекта.