РУ-ЧЕРВЕН БРЯГ И ОУ“ХР.БОТЕВ“-С.РУПЦИ – Международен ден за възпоменание на жертвите на пътно транспортни произшествия

Във връзка с отбелязването на Международния ден за възпоменание на жертвите на ПТП на 15.11.2018г в ОУ»Хр.Ботев»- с.Рупци, общ..Червен бряг, ст.инспектор Д.Дойчев- н-к група ОП и инспектор Ивайло Цанов-ИДПС проведоха занятие с учениците от I до VII кл. по безопасност на движението.

Децата и учителите бяха запознати накратко със статистиката за пострадалите от ПТП за деветмесечието. След това децата бяха запознати с правилата за движение на пешеходци, велосипедисти и други пътни превозни средства.

Пред входа на училището, беше проведено практическо занятие за пресичане на улицата като децата представиха усвоените знания и умения.