Работно посещение в Швейцария

Командировката бе по проект „Подобряване закрилата на детето и превенция на детската престъпност“, финансиран по Българо-швейцарската програма за развитие и сътрудничество.

Целта на посещението бе обмяна на опит и запознаване с работата на швейцарската полиция и съд  с децата в конфликт със закона.

Командировката протече по предварително подготвената програма, в рамките на която българската делегация се срещна със съдия от наказателния съд за непълнолетни в кантон Фрибург, представители на бригадата за непълнолетни от полицията в кантон Фрибург, служител от Бюрото по медиация , директора на затвора за непълнолетни “Лешер“, както и с представители на  “Института за правата на децата“ – неправителствена организация, занимаваща се с правата на децата. 

                В Швейцария детското правосъдие е изключително фаворизирано. Децата са наказателноотговорни от десетгодишна възраст. В наказателния съд за непълнолетни съдията разследва, издава присъда и следи за изпълнението й;

На федерално ниво е приет Закон за медиацията;

Бригадата за непълнолетни в кантоналната полиция Фрибург се занимава само с детска престъпност и превенция.

20170510_092702 20170511_112622DSC04996 DSC04997 DSC05017 DSC05022 DSC05024