Предстоящи спектакли „Пази детето“

През месец март 2016 година ще се проведат следните превантивни спектакли:

– на 16.03.2016 г. от 10.00ч., 10.50ч., 11.30ч. и 12.15ч.  в 19 СОУ в гр. София, ул. „Яков Крайков“ №16, кв. „Красно село“

– на 23.03.2016 г. от 10.30ч., в детска градина “ Тути“ в гр. София, ул. „Червена стена“ №28, кв. „Лозенец“