Превантивна кампания срещу употребата на наркотични вещества сред младите хора

 

На 02.03.2016г. в град Елин Пелин  стартира най- новата превантивна кампания на ОДМВР- София, насочена срещу употребата на наркотични вещества и опиати от младите хора, под наслов “Аз преминах през ада. Не го прави и ти!”, реализирана в партньорство с терапевтична общност “Феникс”. Кампанията се реализира в изпълнение на целите и задачите, заложени в тристранната Областна програма „Заедно за здравето и сигурността на децата 2015- 2018г.“, разработена от ОДМВР- София, Областна управа на Софийска област и РИО София- регион с убеждението, че грижата за здравето и безопасността на подрастващите е общ ангажимент и отговорност на институциите и обществеността към младото поколение.

„Аз преминах през ада. Не го прави и ти!“ е инициатива, реализирана на базата на споделения личен опит-  разкази от първо лице на млади хора, преборили се със своята наркозависимост. Практиката показва, че човек никога не е предварително подготвен за жестокия сблъсък с дрогата. Наркотиците присъстват в живота ни и никой не е застрахован, независимо от социалния си статус, образование и материална задоволеност.

Официални гости на пилотното издание на инициативата бяха директорът на ОДМВР-София и ръководството на общините Елин Пелин и Горна Малина. В срещата взеха участие ученици от 7 до 11 клас от учебните заведения в двете общини.

Второто издание на превантивната кампания се проведе на 28.03.2016г. в град Етрополе. На срещата присъстваха директорът на ОДМВР-София, началникът на РИО- София регион, представители на община Етрополе и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Третата среща с ученици от гимназиален курс се състоя на 01.06.2016г.  в град Ихтиман. Официални гости на мероприятието бяха заместник областният управител на Софийска област г-н Николай Николов и заместник кметът на община Ихтиман г-н Георги Илиев, представители на МКБППМН при община Ихтиман и местни медии.

В рамките на проведените дискусии директорът на програма „Ресоциализация” в терапевтична общност „Феникс” г-жа Бойка Боянова запозна учениците с тежките увреждания, които причинява употребата на различните видове наркотични вещества. Г-жа Ваня Атанасова, специалист по хранителните разстройства, се спря на темата за  булимията и анорексията, засягащи немалка част от младите хора.
С изключително голям интерес порастващите посрещнаха  личната история на 17- годишен резидент на терапевтична общност „Феникс“, „чист“ от няколко месеца. Болезнената и откровена изповед на момчето, посегнало към наркотиците още на 9- годишна възраст, трогна всички присъстващи в залата и предизвика техните горещи аплодисменти в знак на уважение за силната му воля и като израз на подкрепа в борбата му за излизане от фаталния капан на дрогата.

Мероприятията с ученици ще продължат поетапно на територията на цялата област.