Открита бе първата обучителна година от двугодишната превантивна програма на МВР – „Детско полицейско управление”- Районно управление – Поморие

С официална церемония с участието на Началника на Районно управление – Поморие главен инспектор Георги Куцаров и Директорът на СУ „Иван Вазов” – Иван Тенекеджиев, бе открита първата обучителна година от двугодишната превантивна програма на МВР – „Детско полицейско управление”.

С официална церемония с участието на Началникът на Районно управление – Поморие главен инспектор Георги Куцаров и Директорът на СУ „Иван Вазов” – Иван Тенекеджиев, бе открита първата обучителна година от двугодишната превантивна програма на МВР – „Детско полицейско управление”.
Програмата се осъществява в партньорство с Община Поморие и Местната комисия за борба с противообществените прояви, като по нея ще обучат близо 80 деца от четвърти клас. Предвидени са теми по различни модули, включващи : запознаване с дейността на различните звена в полицията, долекарска помощ, детска полицейска лична защита и безопасност на движението по пътищата, здраве, етика и право. В началото на тържествената церемония малчуганите бяха приветствани от главен инспектор Георги Куцаров с участието си в „Детското полицейско управление”, като пред тях се представиха целите на програмара, сред които : формиране в подрастващите умения и навици за правилно поведение в различни ситуации, формиране на нетърпимост към престъпните посегателства, на гражданска позиция и засилване на доверието в полицията и институциите в Република България.
Всеки от участниците в „Детското полицейско управление” получи лично от главен инспектор Георги Куцаров и Директорът на СУ „Иван Вазов” – Иван Тенекеджиев нагръден знак / полицейска значка/ и персонално тефтерче с химикал, обозначени с герба на детската полицейска структура.
Припомняме, че инициативата стартира в национален мащаб в средата на м. май, като на територията на Бургаски регион се създадоха 22 „Детски полицейски управления” с близо 500 деца. По предварителен график през м. октомври всяко от детските управления ще открие тържествено обучителната си година.

1