Национален конкурс за детска рисунка на тема: „Аз и Детското полицейско управление“ 2019 г.

Във връзка с планираните дейности по Програма „Детско полицейско управление” (ДПУ), Главна дирекция „Национална полиция“, обяви национален конкурс за детска рисунка на тема: „Аз и Детското полицейско управление”.

С конкурса се цели с помощта на средствата на изобразителното изкуство, децата да пресъздадат основни познания за рисковете от престъпленията и начините на поведение и действие в конкретна ситуация; да се възпита съпричастие към проблемите на човека, готовност за оказване на помощ, както и познания по безопасност на движението по пътищата.

Конкурсът беше проведен в три кръга: териториален, областен и национален. За участие в националния кръг от 25 ОДМВР и СДВР бяха изпратени по три рисунки, разпределени в две възрастови групи (първа група: от 8 до10 години и втора група: от 11 до 13 години), отличени на областно ниво.

На 29.10.2019 г. в сградата на ГДНП, шестчленно жури разгледа и оцени за награждаване тринадесет от общо осемдесет и седем детски рисунки на тема: „Аз и детското полицейско управление”.