ЗА СПЕЦИАЛИСТИ


     ИНСПЕКТОРИ ДЕТСКА ПЕДАГОГИЧЕСКА СТАЯ

 

СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ     ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ
 • Трафик на деца
 • Новини
 • Добри практики
 • Превенция
 • Често срещани казуси
 • Сайтове
 • Нормативна база
 • Социални работници

 

 

 

 • Статут 
 • Превантивно консултативни центрове
 • Добри практики
 • Методика
 • Образци документи
 • Нормативна база – закони
 • Обществени възпитатели