Ветрило-послания

Уважаеми родители:

– Не изпускайте никога от поглед децата си, особено на места с много хора.

– Не оставяйте децата си без надзор, когато сте в супермаркет, в игрална зала, на кино или в парка.

– Научете децата си да ви казват винаги къде се намират, с кого си играят или с кого излизат.

– Научете децата си да знаят собственото си и вашето име, адреса и телефона на жилището си.

– Научете вашите деца да не играят на опасни места (оживени улици, водни басейни, гористи и изолирани местности).

– Предупредете децата си, че ако се загубят в населено място, трябва да се обърнат за помощ към полицай или служител на охрана. Ако наблизо няма такъв, към майка с дете

– В случай, че детето ви се изгуби, позвънете веднага на спешния телефон 112 или на 116 000 (специален телефон за случаи на изчезнали хора, валиден в 10 страни на ЕС, включително и в България).

– Внимавайте, когато детето ви получава пари и други подаръци. Разберете кой и защо му ги дава.

– Бъдете бдителни, когато някои хора, дори семейни познати, проявяват особено внимание към детето ви или се усамотяват с него.

– Когато детето ви системно и продължително се застоява в нечие жилище, проверете с кого и защо го прави.

 

– Бъдете до децата си, когато са пред компютъра и търсете заедно в Интернет нещата, които ги интересуват.

– Уточнете с децата си кога и при какви условия могат да използват Интернет.

– Научете децата си да не дават никакви лични данни в Интернет, дори и на приятели, с които много пъти са разговаряли в чатовете.

– Научете децата си да не изпращат свои снимки или снимки на свои близки, без преди това да са обсъдили решението с вас.

– Научете децата си да не отиват на среща, уредена в Интернет, без вие да знаете за това

– Научете децата си да не отговарят на електронни писма от анонимни или непознати изпращачи.

– Научете децата си да не стартират файлове с неизвестен подател, изпратени по електронната поща ил чрез програми за моментни съобщения.

–  Предупредете ги да не издават на никого паролите си за достъп, освен на вас.

– Научете децата си да ви съобщават, когато открият в Интернетнещо вредно, обидно или агресивно.

– При опасност или съмнение за такава подайте сигнал на Горещата линия за борба с незаконното и вредно за деца съдържание в Интернет http:// web112.net

– Научете заедно с вашите деца за добрите и лошите страни на Интернет като посетите сайтовете         и ????????????????????????

– Стойте до своите деца когато са пред компютъра и търсете заедно в Интернет нещата, които ги интересуват.

– Научете децата си да ви съобщават, когато открият в Интернет нещо вредно, обидно или агресивно и заедно с тях се отнесете до сайта www.safernet.ro.

– Уточнете с децата си кога и при какви условия могат да използват Интернет.

– Интересувайте се какво привлича децата ви и техните приятели в Интернет, когато са „опliпе“ и „оffliпе“.

– Научете децата си да спазват нормите за добро поведение на  етикета, когато разговарят „опliпе“.

– Приучете децата си никога да не предоставят лични данни и снимки в Интернет и особено в социалните мрежи.

– Научете се да ползвате езика на Интернет с помощта на „online“ речника

Предупредете децата си да не уговарят без ваше съгласие срещи с лица, които познават единствено от Интернет.

– Предупредете децата си да не издават никому паролите си за Достъп, освен на родителите си.

 

 

Ние винаги ще Ви помогнем.Използвайте нашия опит.Искаме да живеете спокойно.